Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


Educació en i per al conflicte i per a la convivència

Definim el conflicte com "aquella situació de disputa o divergència en què hi ha una contraposició d'interessos o necessitats antagòniques entre dues o més parts".

im02e

El fet d'associar la idea de conflicte amb la manera que tradicionalment hem vist de resoldre'ls, la violència, fa que sovint es consideri un concepte amb connotacions negatives. Però si tenim en compte que:

- és una forma de respectar la diversitat d'opinions i percepcions, és a dir, la diversitat de persones que conviuen juntes
- pot permetre buscar solucions satisfactòries i innovadores per a totes les parts, i que
- pot ser un mitjà de transformació de la societat vers models millors, el concepte de conflicte pot prendre connotacions molt positives.

Partint del reconeixement de que el conflicte és inherent a les relacions humanes, l'educació en el conflicte convida a tenir una actitud activa i afrontar el conflicte, buscant evitar la submissió, l'evasió o la competició a favor de la negociació i la cooperació, per això proposa treballar un seguit d'aptituds i habilitats per a treballar tant la relació amb una mateixa i amb les altres persones (provenció) com la capacitat d'analitzar, negociar i buscar vies de transformació d'un conflicte.


Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau

Perspectiva positiva del conflicte

El baròmetre de Valors
Els nostres conflictes diaris
Nosaltres i els conflictes

Actitud davant del conflicte

I tu, pots participar?
Quina pel•lícula anem a veure?
Unes vacances conflictives
Llegint el diari
Recuperem la calma

Organització de la convivència
Les normes de classe
Millorem la convivència
Nosaltres som institut
Pau al cau
La ciutat del caos
Terra, mar i cel
Què decidim?
El racó dels conflictes


Altres recursos

Llibres

• Cascón, Paco, Educar en y para el conflicto. Càtedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos, 2001

Webs

Ministerio de educación y ciencia. Portal sobre convivència escolar. Molt complerta. http://www.convivencia.mec.es/
Departament Educació. Programes d’innovació educativa. Mediació escolar i convivència http://www.xtec.cat/innovacio/convivencia/index.htm
Materiales para la Convivencia escolar y su Mejora Blog de recursos molt interessant
MªJosé Díaz-Aguado, investigadora en temes de violència escolar. La web conté documents molt interessants. http://mariajosediaz-aguado.blogspot.com/
 


Presentació: “Recursos d’educació per la pau”
12 d’abril, de 18:00 a 19:30
Biblioteca Artur Martorell
Institut Municipal d’Educació
Plaça d’Espanya, 5, Barcelona
Cécile Barbeito

En el marc del cicle de conferències “Barcelona educa per la pau”, la sessió farà una reflexió crítica sobre com incroporar continguts i methodologies d’educació per la pau a l’aula, i mostrarà exemples de recursos per a fomenter l’educació per la pau a curt, mig i llarg termini. Al cicle, estructurat en sessions mensuals del 9 de novembre al 19 de maig, també intervenen Arcadi Oliveres, Laia Servera, Jaume Funes, Maria…