Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


L'Escola de Cultura de Pau ha publicat informes periòdics en què s'analitzen diverses temàtiques relacionades amb conflictes , drets humans i construcció de la pau.

La Escola de Cultura de Pau publica informes periódicos en los que se analizan diversas temáticas relacionadas con conflictos, derechos humanos y construcción de la paz.
 


Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària)Dies 3, 4, 5 i 6 de juliol
Matí de 10 a 13.30 h
A l’Associació Rosa Sensat. Av.Drassanes, 3, Barcelona.

Molts fets de l’actualitat política i social desperten preguntes entre infants i joves, i sovint el professorat necessita eines per poder abordar algunes qüestions, especialment les més controvertides. A Europa hi ha nombroses iniciatives i metodologies per abordar temes controvertits, encara poc conegudes en el nostre context. Parlar de temes socials i polítics fomenta l’esperit crític, l’argumentació i el pensament complex respecte a temes d’educació per la…