Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


El programa d'educació té com a objectiu l'elaboració de recursos pedagògics. Els materials són diversos, alguns elaborats específicament, altres creats en el marc de projectes d'intervenció o de col•laboracions amb altres entitats. La següent taula mostra els més rellevants, és a dir, els més utilitzats i els més nous. Al cercador de la web podeu localitzar tots els materials fets pel programa d'educació des de la seva creació.


Tema
Educació per a la pau
Educació en i per al conflicte i la convivència
Educació per a la noviolència i la comprensió del món
Educació en i per a la creativitat
Avaluació i metodologia educativa
Tipus de publicació


L’educació per la pau conflictual


Articles: 


Presentació: “Recursos d’educació per la pau”
12 d’abril, de 18:00 a 19:30
Biblioteca Artur Martorell
Institut Municipal d’Educació
Plaça d’Espanya, 5, Barcelona
Cécile Barbeito

En el marc del cicle de conferències “Barcelona educa per la pau”, la sessió farà una reflexió crítica sobre com incroporar continguts i methodologies d’educació per la pau a l’aula, i mostrarà exemples de recursos per a fomenter l’educació per la pau a curt, mig i llarg termini. Al cicle, estructurat en sessions mensuals del 9 de novembre al 19 de maig, també intervenen Arcadi Oliveres, Laia Servera, Jaume Funes, Maria…