Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


El programa d'educació té com a objectiu l'elaboració de recursos pedagògics. Els materials són diversos, alguns elaborats específicament, altres creats en el marc de projectes d'intervenció o de col•laboracions amb altres entitats. La següent taula mostra els més rellevants, és a dir, els més utilitzats i els més nous. Al cercador de la web podeu localitzar tots els materials fets pel programa d'educació des de la seva creació.


Tema
Educació per a la pau
Educació en i per al conflicte i la convivència
Educació per a la noviolència i la comprensió del món
Educació en i per a la creativitat
Avaluació i metodologia educativa
Tipus de publicació


L’educació per la pau conflictual


Articles: 


Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària)Dies 3, 4, 5 i 6 de juliol
Matí de 10 a 13.30 h
A l’Associació Rosa Sensat. Av.Drassanes, 3, Barcelona.

Molts fets de l’actualitat política i social desperten preguntes entre infants i joves, i sovint el professorat necessita eines per poder abordar algunes qüestions, especialment les més controvertides. A Europa hi ha nombroses iniciatives i metodologies per abordar temes controvertits, encara poc conegudes en el nostre context. Parlar de temes socials i polítics fomenta l’esperit crític, l’argumentació i el pensament complex respecte a temes d’educació per la…