Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


L’ECP té, entre els seus objectius, el de promoure i desenvolupar els coneixements, valors i actituds de l'educació per la pau socio-crítica entre les persones de dins i fora de la comunitat universitària. D'acord amb l'objectiu d'educar contra el conformisme i per una consciència crítica i transformadora, posem l'èmfasi en la necessitat d'educar en i per al conflicte. Això suposa treballar la perspectiva positiva del conflicte i generar estratègies i habilitats que ens ajudin a enfrontar-los de forma noviolenta.

Les línies d’actuació principals en les que es treballa actualment són:

Projectos - Promoció de l’educació per la pau a l’educació obligatòria i la universitat, tant per formar l’estudiantat universitari en habilitats i coneixements per a la pau, com capacitar el professorat per al foment de la convivència i l’educació en el conflicte i institucionalitzar els principis de l’educació per la pau als centres escolars. Aquesta tasca es realitza a través de la docència, i de la incidència perquè els materials didàctics editats es corresponguin amb els continguts i valors de l’educació per la pau.

- Promoció de pràctiques de construcció de pau en l’àmbit local: a través de formacions d’educadors i educadores, personal municipal i membres d’entitats socials, de la promoció de l’ús de tècniques per a la transformació noviolenta de conflictes a nivell comunitari, i de l’edició de materials pedagògics adreçats a agents locals.

- Assessorament i difusió de l’educació per la pau en contextos de conflicte armat: acompanyament i suport a iniciatives d’educació per la pau, identificació de bones pràctiques, i generació de recursos divulgatius en contextos de violència armada.

- Suport i foment de l’educació per la pau en l’educació no formal: a través de la formació d’educadors/es, la generació de materials pedagògics, i l’assessorament a centres i moviments de lleure.


Articles:

         Entitats amigues
Grup d'educació per la pauCampanya Global per EPArtijocEvens FundationEdualter
 


Presentació: “Recursos d’educació per la pau”
12 d’abril, de 18:00 a 19:30
Biblioteca Artur Martorell
Institut Municipal d’Educació
Plaça d’Espanya, 5, Barcelona
Cécile Barbeito

En el marc del cicle de conferències “Barcelona educa per la pau”, la sessió farà una reflexió crítica sobre com incroporar continguts i methodologies d’educació per la pau a l’aula, i mostrarà exemples de recursos per a fomenter l’educació per la pau a curt, mig i llarg termini. Al cicle, estructurat en sessions mensuals del 9 de novembre al 19 de maig, també intervenen Arcadi Oliveres, Laia Servera, Jaume Funes, Maria…