Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Informes i articles


Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat.

Comerç d'armes i conflictes

Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat és un informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l'Escola de Cultura de Pau que analitza les exportacions d'armament per part dels Estats membre de la UE durant l'any 2015 (any més recent amb informació d'exportacions disponible) a països que en aquest any es trobaven en situació de conflicte armat. L'informe analitza les exportacions d'armes a 13 països que eren escenari de 16 conflictes armats, oferint una anàlisi de context dels diferents conflictes, fent referència tant a la història recent de cada conflicte armat, com als fets concrets més rellevants que van succeir durant 2015.

En un context de creixement del comerç d'armes procedent de la UE i, en paral•lel, de conseqüències cada vegada més greus d'aquests conflictes sobre la població - xifres creixents de mortalitat vinculada a aquests conflictes i un nombre cada vegada més gran de persones que es desplacen de manera forçada fruit d'aquesta violència- aquest informe pretén enriquir el debat públic sobre els impactes que la política armamentista de la UE té sobre els països que són escenari de conflicte armat. Alhora, és una eina per generar majors compromisos polítics tant a nivell espanyol com europeu amb una agenda concreta encaminada al control, la reducció i l'eliminació de les exportacions d'armes als països en conflicte armat.

Descarregar aquí .
Resum executiu aquí .
Infografia aquí .


Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat.
Anàlisi de les exportacions europees d'armament 2015: Jordi Calvo Rufanges, Ainhoa Ruiz, Edgard Vega
Conflictes armats 2015: Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas, María Villellas
Novembre 2017Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió.

Comerç d'armes i conflictes

Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió és un informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l'Escola de Cultura de Pau que analitza les exportacions d'armament per part dels Estats membre de la UE durant l'any 2015 (any més recent amb informació d'exportacions disponibles) a països que en aquest any es trobaven en situació de tensió. L'informe analitza les exportacions d'armes a 20 països que eren escenari de 28 tensions, oferint una anàlisi de context de les diferents tensions, fent referència tant a la història recent de cada tensió, com als fets concrets més rellevants que van succeir durant 2015.Descarregar aquí .
Resum executiu aquí .
Infografia aquí .Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en tensió.
Anàlisis de les exportacions europees d'armament 2015: Jordi Calvo, Nora Miralles, Ainhoa Ruiz, Eduard Vega. Conflictes armats en 2015: Josep Maria Royo, Jordi Urgell, Pamela Urrutia, Ana Villellas, María Villellas
Projecte finançat per:


 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat