Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web
Recursos sobre Conflictes, Pau i Drets Humans
Directori sobre Dona i Pau
:

CENTER FOR GENDER AND REFUGEE STUDIES
Mujeres refugiadas, Legislación para el asilo
http://www.uchastings.edu/cgrs/

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. MUJER Y GUERRA
Mundial, Impacto de la guerra, Desplazamientos forzados, Vínculos familiares, Protección de la población civil, DIH
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/women?OpenDocument

MUJERES DE NEGRO
Balcanes, Palestina, Pacifismo, Antimilitarismo, Guerra
http://wib.matriz.net/ 

MUJERES EN RED
Mundial, Beijing +5, Feminismos, Pacifismo, Antimilitarismo, Multiculturalidad, Ecología, Mujeres Indígenas, Derechos de las Mujeres.
http://www.nodo50.org/mujeresred/

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
Balcanes, Marruecos, Palestina, Colombia, Cooperación, Educación para el Desarrollo, Acción humanitaria
http://www.mzc.es

OFFICE OF THE SPECIAL ADVISER ON GENDER ISSUES AND THE ADVANCEMENT OF WOMEN
http://www.un.org/womenwatch/osagi/index.html 

PEACE WOMEN. LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES PARA LA PAZ Y LA LIBERTAD.
Construcción de paz y género, Mantenimiento de la paz, NNUU, Resolución Consejo de Seguridad 1325, Organizaciones de mujeres y paz
http://www.peacewomen.org/

RAWA. Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán
Afganistán, Resistencia, Educación, integrismos, Paz, Mujeres Refugiadas
http://www.rawa.org

Red de Mujeres de IANSA
Desarme, Violencia armada, Armas ligeras, Derechos de las Mujeres
http://www.iansa.org/women/espanyol.htm

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES
Colombia, Paz, Conflicto Armado, Feminismo, Desmilitarización
http://www.rutapacifica.org.co

UNIFEM
Mundial, DDHH de la mujer, Derechos y Seguridad económica, Gobernabilidad, Paz y Seguridad, VIH/SIDA, CEI, NNUU
http://www.unifem.org/

UNITED NATIONS DIVISION FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN
NNUU, Equidad de Género, Desarrollo, Paz, Beijing + 5, Derechos de la mujer
http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html

WOMENWATCH
Objetivos de desarrollo del milenio, Equidad de género, Apoderamiento de la mujer, NNUU
http://www.un.org/womenwatch/

WOMEN BUILDING PEACE
África, Asia, Resolución Consejo de Seguridad 1325, Paz, Seguridad, Desarrollo, Construcción de Paz y Género
http://www.womenbuildingpeace.org/

WOMEN'S COMMISSION FOR REFUGEE WOMEN AND CHILDREN
Mujeres Refugiadas, Menores, Protección, Asilo, Conflictos Armados, Salud Reproductiva, Violencia sexual
http://www.womenscommission.org/

WOMEN WAGING PEACE
Mundial, Prevención de Conflictos, Negociaciones de Paz, Rehabilitación Posbélica
http://womenwagingpeace.net

WOMANKIND WORLDWIDE
Derechos Humanos, Legislación Internacional de género, Desarrollo
http://www.womankind.org.uk/


 


Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària)Dies 3, 4, 5 i 6 de juliol
Matí de 10 a 13.30 h
A l’Associació Rosa Sensat. Av.Drassanes, 3, Barcelona.

Molts fets de l’actualitat política i social desperten preguntes entre infants i joves, i sovint el professorat necessita eines per poder abordar algunes qüestions, especialment les més controvertides. A Europa hi ha nombroses iniciatives i metodologies per abordar temes controvertits, encara poc conegudes en el nostre context. Parlar de temes socials i polítics fomenta l’esperit crític, l’argumentació i el pensament complex respecte a temes d’educació per la…