Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web
Recursos sobre Conflictes, Pau i Drets Humans
Directori sobre Processos de Pau:


ACCORD
http://www.c-r.org/accord

ALERTNET
http://www.alertnet.org 

BANCO MUNDIAL (MULTI-COUNTRY DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION PROGRAM)
http://www.mdrp.org

CARNEGIE COMMISSION ON PREVENTING DEADLY CONFLICT
http://wwics.si.edu/subsites/ccpdc/index.htm

CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND CONFLICT MANAGEMENT (CIDCM), UNIVERSITY OF MARYLAND
http://www.bsos.umd.edu/cidcm
http://www.cidcm.umd.edu/inscr/peace.htm

CONFLICT, DEVELOPMENT AND PEACE NETWORK (CODEP)
http://www.codep.org.uk

DEPARTMENT OF PEACE AND CONFLICT RESEARCH, UPPSALA UNIVERSITY
http://www.pcr.uu.se

DEPARTMENT OF PEACE STUDIES, UNIVERSITY OF BRADFORD
http://www.brad.ac.uk/acad/peace

ESCOLA DE CULTURA DE PAU
http://www.pangea.org/unescopau

EUROPEAN PLATFORM FOR CONFLICT PREVENTION
http://www.euconflict.org

FEWER
http://www.fewer.org

FOREIGN POLICY IN FOCUS
http://www.selfdetermine.org/conflicts

INCORE
http://www.incore.ulst.ac.uk/cds/countries
http://www.incore.ulst.ac.uk/cds/metadata/agreement.html

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG)
http://www.crisisweb.org

INTERNATIONAL PEACE ACADEMY
http://www.ipacademy.org/Programs/Research

INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (PRIO)
http://www.prio.no

KREDHA
http://www.kreddha.org

NACIONES UNIDAS
http://www.un.org

PEACE NEGOTIATIONS WATCH
http://www.publicinternationallaw.org/peace

PROJECT PLOUGHSHARES
http://www.ploughshares.ca/content/ACR

PNUD
http://www.undp.org/erd/recovery/index.htm
http://www.undp.org/erd/smallarms/index.htm

RELIEFWEB
http://www.reliefweb.int

RESPONDING TO CONFLICT (RTC)
http://www.respond.org

SIPRI
http://www.sipri.se

TODAY'S NEGOTIATION NEWS
http://www.crinfo.org/news_feeds/v2_negotiation.cfm

UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE
http://www.usip.org/library/pa
 


Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut (Educació Primària i Secundària)Dies 3, 4, 5 i 6 de juliol
Matí de 10 a 13.30 h
A l’Associació Rosa Sensat. Av.Drassanes, 3, Barcelona.

Molts fets de l’actualitat política i social desperten preguntes entre infants i joves, i sovint el professorat necessita eines per poder abordar algunes qüestions, especialment les més controvertides. A Europa hi ha nombroses iniciatives i metodologies per abordar temes controvertits, encara poc conegudes en el nostre context. Parlar de temes socials i polítics fomenta l’esperit crític, l’argumentació i el pensament complex respecte a temes d’educació per la…