Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


L’ECP ofereix un Banc de Recursos d’activitats didàctiques i diverses guies didàctiques sobre temes vinculats a l’educació per la pau, l’educació en el conflicte, l’educació intercultural i l’educació per comprendre el món.


Jocs i Dinàmiques

anco de recursos
És un recull de més de 100 activitats d’educació per la pau creades o adaptades per l’ECP. Les activitats estan organitzades en funció dels continguts que treballen.

Monogràfics idees per construir la pau

Monográficos ideas para construir la paz
Publicació centrada en la diplomàcia municipal i en altres iniciatives de governs locals per construir la pau.

Guies didàctiques

Recursos pedagógicos
L’ECP ha participat en diversos projectes educatius a través de l’elaboració de guies didàctiques que posem a la vostra disposició a través d’aquesta web.

Quaderns d’educació per la pau

Quaderns d'educació
Col•lecció de materials pedagògics d’educació per la pau de fàcil lectura. Cada monogràfic aprofundeix en un contingut clau de l’educació per la pau. Alguns s’acompanyen d’activitats didàctiques, altres no.

 


Fòrum Mundial sobre les Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau.
Madrid, 19 a 21 d’abril de 2017

L’Ajuntament de Madrid, amb el suport de la alcaldia de Barcelona i de Paris, esta impulsant un Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau” amb l’objectiu de fer visibles els distints tipus de violències urbanes, debatre vies per a prevenir-les i combatre-les, i difondre pràctiques que permetin transformar les cultures de les violències en cultures de pau. L’Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), de la que forma part l’ECP, col·labora en la organització del fòrum, en el que…