Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


Col•lecció de materials pedagògics d’educació per la pau de fàcil lectura.


Quaderns d'educació


(Deconstruir) la imatge de l'enemic
Abril 2006

Quadern que presenta una base teòrica i exercicis i dinàmiques per a conèixer quins són els mecanismes que afavoreixen la percepció desfavorable de l’altre (l’altre diferent, l’altre en un conflicte armat), i per a aprendre a deconstruir aquesta imatge. Quaderns d’Educació per la pau.


La música com a instrument d'eduació per la pau
Juliol 2005

Quadern que reflexiona sobre la relació entre la música i la pau, i selecciona cinc temes (la guerra, la pau, els drets humans, els drets dels infants, la immigració i la diversitat) per a ser treballats a partir de peces musicals. Quaderns d’Educació per la pau.


Introducció de conceptes, pau, violència, conflicte
Abril 2004

Quadern que presenta una base teòrica i exercicis i dinàmiques per a reflexionar sobre els conceptes de pau, violència i conflicte. Quaderns d’Educació per la pau.


Educar en y para el conflicto (en castellà)
Octubre 2001

Document elaborat per Paco Cascón. Quadern teòric que resumeix els fonaments bàsics de l’educació en el conflicte: què és un conflicte i com s’hi pot fer front per a resoldre’l de forma positiva.

 


Madrid convive: Herramientas para la transformación de conflictes en el ámbito comunitario
20, 21 y 22 de novembre
Marina Caireta

Taller dirigit a persones que treballen en l'àmbit comunitari de la ciutat de Madrid. Activitat realitzada en el marc del Fòrum Mundial sobre les Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la Pau. En col·laboració amb AIPAZ. Veure BUTLLETÍ DE L'ECP, Núm. 50, Juliol - Octubre 2017