Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter


D'acord amb els plantejaments de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la diplomatura promou una formació integral de la persona, relacionada amb els coneixements (saber), les habilitats i els procediments (saber fer), i les actituds, els valors i les normes de comportament (saber ser).

Objectius relatius a l'aprenentatge de coneixements :- Conèixer el concepte de pau positiva i la perspectiva positiva del conflicte
- Saber identificar els tres tipus de violència en diversos àmbits (gènere, medi ambient, mitjans de comunicació, governs, identitat, etc.)

- Reflexionar críticament sobre diferents teories de l'anàlisi de conflictes armats i de la construcció de pau

- Establir relacions entre el nivell microsocial i el macrosocial dels conflictes, negociació, mediació, sanció restaurativa/justícia transicional, etc.
- Conèixer formes de construcció de pau: moviment per la pau, gestió de crisis humanitàries, rehabilitació, DDR, reconciliació, etc.Objectius referits a l'aprenentatge d'habilitats o procediments:

- Practicar habilitats de provenció: reforç de l'autoconeixement, de l'autoestima i l'estima cap a l'altre, de l'autoconfiança i la confiança cap a l'altre. Desplegament d'habilitats de comunicació i de presa de decisions efectives

- Analitzar conflictes armats i processos de construcció de pau
- Negociar conflictes: capacitat d'empatia , d'analitzar les pròpies necessitats i les necessitats de l'altra persona
- Reflexionar críticament
- Conèixer i aplicar els procediments de la investigació per la pau
- Ser propositiva, idear propostes per a la pau

Objectius referits a l'aprenentatge d'actituds , valors i normes de comportament :


- Tenir una actitud personal coherent amb l'educació per a la pau

- Cooperar amb el grup
- Comprometre a transformar l'entorn per construir una Cultura de Pau


 
imdiplomatura
Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 48 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat