Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
"Çözüm Süreci dersleri- Günay Aslan" (Lliçons apreses de processos de pau), Bakurpress (Turquia) PDF Imprimeix Correu electrònic
dilluns, 16 de novembre de 2015 11:49

Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
bakur.net

Çeşitli ülkelerdeki etnik çatışmalar üzerine araştırmalar yapan Barselona Barış Okulu Direktörü Vicenç Fisas, Dünyada Barış Süreçleri * adını verdiği çalışmasında, barış süreçlerini tehdit eden riskleri ele alıyor.
Fisas’a göre en önemli risk tarafların buna tam olarak ikna olmamalarından kaynaklanıyor.
Tarafların tam olarak ikna olmadan, bir gün yarıda kesilecek bir müzakere sürecine başlayabileceklerini; bir yandan görüşürken, diğer yandan birbirlerini samimiyetsizlikle itham edebileceklerini ve sürecin gidişatına ket vuran özellikler sergileyebileceklerini belirtiyor.

‘Bu yüzden, taraflar tamamen ikna olana kadar sürece başlamamak gerekir‘ diyor.

Fisas, ikinci risk faktörü olarak da tarafların güvenini kazanmış bir arabulucunun veya garantörün olmayışını gösteriyor.

‘Barış süreci şiddete son verecek bir anlaşma sağlamak ve bunu üçüncü kişilerin arabuluculuğunda hayata aktarmaktır‘ diyen Fisas, samimi bir dış destek; arabulucu veya garantör bir kurum olmadan barış sürecini başarıyla yürütmenin mümkün olmayacağını ileri sürüyor.

Barış uzmanımız bir barış sürecini tehdit eden önemli bir diğer riskin de, ‘ aşırı/mantıksız beklentiler‘ olduğunu söylüyor.

‘Bir barış süreci belirsizlikler ve sorunlarla doludur, dolayısıyla başarısız olma ihtimali yüksektir‘ diyor ve ‘hayal kırıklığı yaratmamak için aşırı beklentiler içine girilmemesini‘ öneriyor.

Fisas, barış sürecinden zarar gören ve süreci sabote etmeye çalışan çevrelere de dikkat çekiyor.

Süreci sabote eden girişimlere rağmen, müzakere yollarını açık tutmanın zorunlu olduğunun altını çiziyor. Sabotörlerin ancak bu şekilde boşa çıkarılacağını söylüyor.

Öte yandan şiddetsiz bir ortamda müzakere öneriyor. Ona göre süreçle birlikte şiddetin önlenmesi gerekiyor zira, şiddet sürece zarar veriyor.

Fisas, çok aktörlü müzakere sürecini de riskli buluyor.

Aktörlerin sayısı arttıkça müzakerenin karmaşık hal alacağını iddia ediyor. Başlarda az aktörle müzakere yürütmenin daha mantıklı ve sonuc alıcı olacağını belirtiyor.

Ancak kritik eşik aşıldıktan sonra savaştan zarar görmüş bütün aktörlerin sürece dahil edilmesini kalıcı bir barış için zorunlu görüyor.

Barış sürecini tehdit eden bölgesel-dış boyutları da unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor.
Fisas, bunu da önemli riskler arasında sayıyor ve ‘eğer bir komşu ülke çıkarlarının tehlikeye gireceğini hissederse sürecin gelişimini önlemek için harekete geçebilir‘ diyor.

Ayrıca bir de ekonomik strateji oluşturmak gerekiyor.

Barış sürecinin selameti açısından savaş dönemindeki ekonomik kayıpların telafisi için kaynak ve yatırım gerekiyor.

‘Bir barış sürecini başlatmak ve geliştirmek gerçek bir macera, belirsizlikler, engeller ve olasılıklarla dolu zorlu bir yüzleşmedir‘ diyen Fisas, halkı işin içine katmadan, sivil toplumu harkete geçirmeden ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeden süreci yürütmenin zor olacağını da söylüyor.

Buradan hareketle de, ‘topluma söz hakkı veren katılımcı mekanizmalarının kurulmasını‘ zorunlu görüyor.

Yasal ve anayasal düzenlemelerin sağlanması gerektiğine de dikkat çekiyor. Bunu da önemli buluyor.
Söz konusu düzenlemelerin yapılmaması, sürecin yasal olarak ilerlememesi halinde müzakerelerin kesilebileceği söylüyor.

Bu riskin ortadan kaldırılması için de taraflara neyi ne zaman yapacaklarını açıklayacaları bir ‘yol haritası‘ hazırlamalarını öneriyor.

‘Yol harittası yol gösteren bir rehberdir; süreç içinde ortaya çıkan sorunları çözmez ama, bu sorunlardan kaçınmaya yardımcı olur‘ diyor.

Fisas, silahlı gruplarla yapılan müzakerelerde devletin üst düzey yetkililerinin başını çektiği ekiplerin yer alması gerektiğini de belirtiyor.

Bu ekiplerde yer alan kişilerin suçlanmayacaklarına dair yasal güvencelerin verilmesini de sürecin başarısı açısından gerekli görüyor.

Bir barış sürecinin birçok gerçekleşme modeli olduğunu belirten Fisas‚ yeniden entegrasyondan, iktidar paylaşımına, mübadeleden özerkliğe bir dizi modeli gözler önüne seriyor.

Dünyamızda son 50 yılda barışçıl bir biçimde çözülen sorunların yarısına yakının ‘özerklik‘ modeliyle çözüldüğüne dikat çekiyor.

‘Müzakerelerin neredeyse yarısı iktidar paylaşımıyla alakalıdır ve bunun da yarıya yakını özerklik ve kimlik taleplerine ilişkindir‘ diyor.

Türkiye’deki Kürt sorununun çözümü konusunda ‘asgari koşulların oluşmuş‘ olduğunu söyleyen Barış Kültürü Okulu Direktörü Vicenç Fisas’ın çeşitli ülkelerdeki etnik çatışmalardan çıkardığı sonuçlar bizim tıkanan Çözüm Süreci’mize de ışık tutuyor.

Dolayısıyla bu tecrübeden yararlanmak gerekiyor.

Ne de olsa yeniden masa ve yeniden müzakere kaçınılmaz görünüyor.

*
Dünyada Barış Süreçleri/ Kürt Sorunu İçin İpuçlari ( Agora Kitaplığı)

 
improcesos

RESUM TRIMESTRAL:
Setembre de 2015 (en castellà)
Juny de 2015 (en castellà)
Març de 2015 (en castellà)
Setembre de 2014 (en castellà)
Juny de 2014 (en castellà)
Març de 2014 (en castellà)
INFORMES:
Acuerdos de paz y ratificación del estatuto de Roma de la corte penal internacional. (en castellà) Juny 2015
Freqüència de les rondes de negociació. (en castellà) Febrer 2015
Tema especial: CIUDADES NEGOCIADORAS EN 2013 Y 2014. (en castellà) Gener 2015
El procés de desarmament de l'IRA a Irlanda del nord. Lliçons per a Colòmbia. (2013, en castellà)
Roles de un proceso de paz. (2013)
Diplomacias alternativas en contextos de conflicto. (2013, en castellà)
"Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz" (2013, en castellà)
Overcoming obstacles: Crises in peace processes. (en anglès) Novembre 2010.
Mediation in armed conflicts. (en anglès) Novembre 2010.
Introducció als processos de pau. (en castellà) Març 2010
Processos de pau comparats. (en castellà) Abril 2010
Superant obstacles: Les crisis en els processos de pau. (en castellà) Setembre 2010
Diplomàcia ciutadana i diplomàcia paral·lela en conflictes armats. (en castellà) Octubre 2008
Es possible transformar les tensions en oportunitats per a la pau? (en castellà) Febrer 2008
Informe sobre la situació i tractament de les persones i institucions que participen en diàlegs o negociacions amb grups armats a fi i efecte d’obrir o consolidar un procés de pau.(en castellà, 14.11.2007)
Verificacions d'alto el foc (document del centre HD, 2004). (en castellà)
La gestió d'alto al foc enmig de les negociacions: Lliçons per al cas colombià. (en castellà)
MODELS DE PROCESSOS DE PAU Estudi comparatiu 1995-2005. Gener 2006
COMUNICATS:
Comunicat sobre el procés polític Basc. 10.06.10
El continent Africà, en el centre dels esforços de pacificació. 11.10.06
La falta de voluntat política posa en perill el procés de pau a Côte d’Ivoire. 29.09.06
European list of terrorist groups can harm some Peace Processes (en anglès) 03.10.05
DOCUMENTS NACIONS UNIDES I DE LA UNIÓ AFRICANA:
Gestionant els processos de pau. (1 volum) (en anglès) 01.07.2013
Gestionant els processos de pau. (2 volum) (en anglès) 01.07.2013
Com abordar la violència sexual relacionada amb els conflictes en el decurs de les hostilitats i en els acords de cesament d'hostilitats. (en castellà i anglès) 15.10.2012
Guía per a una mediació efectiva. (en castellà i anglès) 05.07.2012
Enfortiment de la funció de mediació en l'arranjament pacífic de controversies, la prevenció de conflictes i la seva solució. (en castellà i anglès) 25.06.2012
Diplomàcia preventiva. (en anglès) 26.08.2011
Resolució 1325. (en anglès) 31.10.2000
ESTRATÈGIA NOVIOLENTA:
- "Sobre el conflicto noviolento estratégico: Entendiendo sus principios básicos", Robert L. Helvey. http://www.aeinstein.org
- "De la dictadura a la democracia", Gene Sharp. http://www.aeinstein.org
- "Civil Resistance and Power Politics", Adam Roberts y Timothy Garton Ash. http://ukcatalogue.oup.com
- The Albert Einstein Institution: www.aeinstein.org
- Resistencia civil en Wikipedia: http://en.wikipedia.org
- Links: http://cis.politics.ox.ac.uk/research/Projects/civ_res_links.asp
- "People Power and Protest since 1945: a bibliography on nonviolent action", April Carter, Howard Cñark and Michael Randle
http://www.civilresistance.info

- "Teoría e historia de la revolución noviolenta", Jesús Castañar, Virus Editorial, 2013, 327p
Webs sobre processos de pau i negociació
Algunes adreces útils sobre diplomàcia ciutadana


Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 48 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat