Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter


2. Metodología

Metodologia del curs:

• La Diplomatura de Postgrau sobre Cultura de Pau està estructurada en tres mòduls. Qui vulgui obtenir el títol de la Diplomatura de Postgrau ha de cursar tots tres mòduls. Qui vulgui fer només un o dos mòduls, se'ls lliurarà un certificat conforme han realitzat aquests mòduls.
• D'acord amb els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior, s'espera que l'alumnat completi els continguts tractats en les sessions presencials amb treball no presencial, mitjançant lectures i treballs de mòdul i treball final.
• Al finalitzar cada mòdul hi haurà una sessió-taller, amb grups, i un treball d'avaluació general sobre els continguts del mateix.
• Encara que la Diplomatura de Postgrau no és d'especialització sobre cap dels tres mòduls, pretén subministrar els coneixements suficients i necessaris sobre cadascun d'ells.
• El mòdul inicial d'Educació per la Pau es realitzarà mitjançant dinàmiques i seguint el mètode socioafectiu.

• Cada sessió de quatre hores es realitzarà en dues parts, amb una pausa màxima de mitja hora.

Pràctiques optatives:

La Diplomatura de Cultura de Pau preveu la possibilitat de pràctiques optatives presencials i a distància en organitzacions vinculades a la construcció de pau reconegudes en el títol.

Els objectius generals d’aquestes pràctiques són posar en pràctica habilitats d’educació per la pau (observar, facilitar, sistematitzar iniciatives d’educació per la pau), recerca per la pau (escriure articles reflexionant sobre militarització, iniciatives de pau), i de construcció de pau (participació en campanyes relacionades amb la pau).

El tipus de tasques i el nombre d’hores variarà en funció de la organització amb qui es decideixi fer les pràctiques. Les pràctiques no són remunerades.


 
imdiplomatura
Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 48 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat