Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)


2. Metodologia

• La Diplomatura de Postgrau està dividida en tres mòduls, i és obligatori realitzar-los tots.

• Al finalitzar cada mòdul hi haurà una sessió-taller, amb grups, i un treball d'avaluació general sobre els continguts del mateix.

• Encara que la Diplomatura de Postgrau no és d'especialització sobre cap dels tres mòduls, pretén subministrar els coneixements suficients i necessaris sobre cadascun d'ells.

• El mòdul inicial d'Educació per la Pau es realitzarà mitjançant dinàmiques i seguint el mètode socioafectiu.

• Cada sessió de quatre hores es realitzarà en dues parts, amb una pausa màxima de mitja hora.


 
imdiplomatura
Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 48 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat