caenes

“Hace falta controlar toda la cadena y no solo la mina”, Josep Maria Royo, Dossier Planeta “La guerra por los minerales malditos”

Josep Maria Royo, Investigador de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Diario ARA

Primer va ser l’alimentació, amb productes com el cacau i el cafè, i a poc a poc els consumidors han anat introduint als seus requisits de compra el valor que la producció sigui justa i neta. Ara també li toca el torn a la tecnologia, que necessita el coltan i altres minerals per continuar la tendència a l’alça.

¿El problema amb els mòbils és a les mines africanes?

No només allà. A l’Àfrica, una part important dels minerals que s’exporten paguen prebendes i extorsions, però d’explotació infantil i laboral n’hi ha en tota la cadena de fabricació i subministrament. Dos terços dels mòbils es fabriquen a la Xina, a part de la desena de països del Sud-est Asiàtic implicats, amb centenars d’empreses treballant per al sector, que tenen condicions laborals pobres. Cal controlar tota la cadena de subministrament perquè estigui lliure de minerals de conflicte.

Què pot fer el consumidor?

Des de fa 14 anys se saben els noms de les empreses que han fet mal però també hi ha moltes entitats que treballen per denunciar-ho i promoure la transparència.

¿Una tecnologia justa i neta serà més cara?

Hem de pensar que en tota la cadena -des de la mina fins a les botigues- hi ha grans sous per a directius i grans desigualtats en la distribució de recursos i riqueses. Només l’1% de la riquesa del coltan es queda al Congo, entre el 85-90% s’ho emporten les multinacionals, i la resta es reparteix en el subministrament.

Després dels Estats Units, ara la UE aprova una legislació per certificar els minerals. ¿Hi confia?

La llei nord-americana està forçant canvis ja que les empreses dels Estats Units han de passar auditories per demostrar que els seus minerals no estan contribuint al finançament del conflicte de la República Democràtica del Congo. Amb la proposta de llei del Parlament Europeu pendent d’aprovació per la Comissió, 800.000 empreses europees seran fiscalitzades per a que no estiguin participant directament o indirectament de l’espoliació dels minerals.

Què és el Fairphone?

És la primera companyia que afirma que els seus telèfons estan fabricats amb minerals certificats i no vinculats a cap conflicte armat. A més, ha creat un fons de retorn, una mena de Seguretat Social, per als seus treballadors xinesos.

Más información