caenes

Dones, pau i seguretat: aplicació, reptes i límits a Palestina

L’aprovació de la Resolució 1325 sobre Dones, Pau i Seguretat per part del Consell de Seguretat de l’ONU l’any 2000 va suposar un punt d’inflexió per a la integració de la perspectiva de gènere en l’agenda internacional sobre pau i seguretat. La resolució reconeix, d’una banda, els impactes específics i desproporcionats dels conflictes armats en les dones i les nenes i, de l’altra, constata el paper determinant que les dones poden i han d’exercir en la prevenció i resolució de conflictes, en les negociacions de pau i en tots els àmbits vinculats a la construcció de la pau. En aquesta línia, la resolució subratlla la importància d’una participació igualitària de les dones en totes les activitats vinculades al manteniment i promoció de la pau i seguretat i estableix, per primera vegada, un marc polític i legal perquè dones de tot el món puguin reivindicar un espai per fer sentir la seva veu en aquests àmbits.

L’aplicació de l’agenda sobre dones, pau i seguretat sembla d’especial pertinència en un context com el de Palestina, on les dones afronten múltiples violències com a resultat de les polítiques de l’ocupació israeliana i d’un conflicte de llarga durada que comporta innombrables violacions els drets humans per a la població palestina, amb conseqüències específiques i desproporcionades sobre dones i nenes. Un context on és imprescindible, per tant, tenir en consideració les veus de les dones per abordar qüestions clau relatives a la pau i la seguretat. En aquest escenari, ¿com s’ha aplicat l’agenda de gènere, pau i seguretat a Palestina?, quins són els principals èxits i desafiaments que persisteixen per a la seva implementació? Aquest informe pretén oferir una aproximació a la situació de l’agenda sobre dones, pau i seguretat a Palestina, abordant qüestions com la seva acollida i implementació en el context palestí, el desenvolupament del Pla d’Acció Nacional per a la Implementació de la resolució 1325 i els reptes i límits que persisteixen per a la posada en pràctica de l’agenda, especialment pel que fa a una participació significativa de dones en les negociacions de pau i els esforços cap a una reconciliació intra-palestina.

Aquesta publicació també està disponible en àrab, català i anglès aquí.

Autora: Pamela Urrutia Arestizábal
Octubre de 2019
Escola de Cultura de Pau – Associació Hèlia


Aquesta guia es complementa amb un altre informe titulat Ocupació, conflicte i patriarcat: Impactes en les dones palestines. Les dues publicacions s’han realitzat en el marc del projecte “Implicant a tota la comunitat en la lluita contra les violències masclistes i la garantia de drets sexuals i reproductius de les dones palestines a Hebron, Qalqilia i Tubes (Cisjordània, Palestina)”, liderat per l’Associació Hèlia i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).