Home / Postgrau en Cultura de Pau / Informació bàsica

Informació bàsica

Horaris: Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores (alguns dimecres de manera excepcional)
Dates: 13 d’octubre del 2020 al 3 de juny del 2021
Crèdits: 30 ETC (240 hores lectives, més 75 hores de treball de final de curs i 435 hores de treball individual aproximadament).
Idioma: Castellà (a causa de la participació de nombrosos estudiants estrangers)
Cost: 1.890 euros
El diploma final del curs, en cas d’haver aprovat la diplomatura, s’ha de tramitar a l’Escola de Postgrau de la UAB i té un cost addicional d’aproximadament 190 euros.
Requisits: Disposar d’una llicenciatura o diplomatura.
Es valorarà acreditar experiència i coneixements sobre els temes objecte del curs.
Assistència: Assistència obligatòria mínima del 80%.
Preinscripció en línia: Oberta fins al 13 d’octubre.
La preinscripció es realitza en els següents enllaços:
Antic alumnat de la UAB: Preinscripció Màsters, Postgraus i Cursos Propis amb NIU
Alumnat que mai ha estudiat a la UAB: Preinscripció Màsters, Postgraus i Cursos Propis sense NIU Més informació sobre la preinscripció en línia
Matriculació presencial: 1 de septiembre a 9 de octubre de 2020 a l’Escola de Postgrau de la UAB. Per a més informació sobre la preinscripció en línia, veure aquí
Places: Mínim de 20 i màxim de 40
Tutoria: Josep Maria Royo Aspa
Informació: pr.conflictes.escolapau@uab.cat