Inicio / Postgrau en Cultura de Pau / Objectius d’aprenentatge

Objectius d’aprenentatge

El Postgrau en Cultura de Pau es proposa com a objectius educatius desenvolupar les competències socioemocionals (l’empatia, l’assertivitat, la cooperació, etc.) imprescindibles per establir relacions pacífiques en qualsevol àmbit de la vida, i les competències cognitives útils per a treballar en construcció de pau i aportar a una cultura de pau (eines d’anàlisi de conflictes, coneixements de construcció de pau, etc.), ja sigui en la pràctica professional o en la implicació en la comunitat.

Concretament, el Postgrau en Cultura de Pau permet desenvolupar els coneixements, les habilitats i actituds:

Objectius referits a l’aprenentatge de coneixements:

▪ Conèixer el concepte de pau positiva i la perspectiva positiva del conflicte.
▪ Reconèixer les múltiples dimensions de la violència.
▪ Reflexionar críticament sobre diferents teories de l’anàlisi de conflictes armats i de la construcció de pau.
▪ Obtenir claus per a la comprensió dels conflictes armats actuals.
▪ Conèixer diferents formes de construcció de pau: moviment per la pau, gestió de crisis humanitàries, rehabilitació post bèl·lica, justícia transicional, reconciliació.
▪ Mapejar els principals actors internacionals implicats en la construcció de pau i conèixer els seus rols.

Objectius referits a l’aprenentatge d’habilitats o procediments:

▪ Practicar habilitats de provenció: reforç de l’autoconeixement, de l’autoestima i l’estima cap a l’altre, de l’autoconfiança i la confiança cap a l’altre; desplegament d’habilitats de comunicació, de presa de decisions efectives i democràtiques, i de cooperació.
▪ Negociar conflictes: capacitat d’empatia, d’anàlisi de les postures i les necessitats pròpies i alienes, i de formulació de propostes creatives per a la transformació d’un conflicte.
▪ Reconèixer les especificitats de gènere en les diferents formes de violència.
▪ Conèixer i aplicar els procediments de la investigació per la pau: analitzar críticament, aplicar una perspectiva complexa que tingui en compte la multiplicitat de factors i desenvolupar una mirada propositiva.
▪ Aplicar eines de construcció de pau: instruments d’anàlisi de conflictes, models teòrics de construcció de pau i eines de sensibilitat al conflicte.

Objectius referits a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes de comportament:

▪ Tenir una actitud personal coherent amb l’educació per a la pau: (auto) estima, (auto) confiança, empatia, escolta, cooperació, etc.
▪ Desenvolupar una capacitat crítica i amb un pensament complex, capaç d’analitzar una qüestió des de diferents perspectives i punts de vista.
▪ Adquirir eines per actuar de manera noviolenta a diferents àmbits de la vida.
▪ Desenvolupar una capacitat propositiva que visualitzi canvis cap a una societat més pacífica.
▪ Adquirir habilitats i competències per transformar l’entorn i construir una cultura de pau des de l’àmbit professional i/o a través d’altres vies d’implicació en la comunitat o la societat.