Programa

El programa del Postgrau en Cultura de Pau s’estructura en tres mòduls:

1. Fonaments de l’Educació i de la Investigació per a la pau
2. Anàlisi dels conflictes armats i altres violències
3. Construcció de pau

MÒDUL 1:
Fonaments de l’Educació i la Investigació per a la Pau
20 sessions, 9 crèdits ECTS

El mòdul abasta dos grans temes. S’inicia amb un bloc d’educació per a la pau on, a través d’una metodologia participativa, es practiquen les principals habilitats necessàries per transformar conflictes (tant personals, com grupals, socials, i, en alguns aspectes, també en els internacionals) i promoure cultura de pau. El segon bloc té un èmfasi més teòric i en ell s’analitzen els fonaments de la investigació per la pau i les aportacions més rellevants de la transformació de conflictes.

Continguts:

Educació per a la pau i la transformació del conflictes

▪ Conceptes bàsics
▪ La perspectiva positiva del conflicte
▪ Actituds davant el conflicte: possibles formes de respondre
▪ La provenció: habilitats i eines per abordar el conflicte de forma constructiva
▪ L’anàlisi de conflictes: components i eines
▪ Mediació comunitària i justícia restaurativa en l’àmbit comunitari
▪ El teatre com a mètode d’intervenció social

Teoria i pràctica per a la pau

▪ Història i formació en estratègia noviolenta
▪ Pràctica de l’acció noviolenta
▪ Campanyes de desarmament
▪ Introducció a la Investigació i Estudis per a la Pau
▪ Cooperació en context de conflicte armat: Sensibilitat al conflicte – Do No Harm
▪ Sessió d’experiències personals, treball col·lectiu del mòdul i avaluació participativa
▪ Experiències de construcció de pau: diàleg amb constructors de pau

El professorat que imparteix classes en aquest mòdul està integrat per: Marina Caireta, Carles Vidal, Oscar Negredo, Nacho García, Carlos Barranco, Jordi Armadans, Irene Comins, Cécile Barbeito.

MÒDUL 2:
Anàlisi dels conflictes armats i altres violències
20 sessions, 9 crèdits ECTS

Estructurat en dos grans blocs, aquest mòdul analitza diferents facetes de la violència. En primer lloc, fa una anàlisi de diferents formes de violència estructural (econòmica, sobre el medi ambient, el patriarcat i la violència de gènere), i de violència cultural (el paper dels mitjans de comunicació i el periodisme de pau). El segon bloc se centra en la violència directa armada i per això presenta anàlisi regionals dels conflictes armats actuals, a més d’estudis de casos de conflictes armats.

Continguts:

La Violència Estructural

▪ La violència estructural del sistema econòmic
▪ Recursos naturals, multinacionals i drets humans
▪ Violència ecològica i alternatives des de l’ecofeminisme
▪ La violència de gènere
▪ El patriarcat. La interseccionalitat com a eina per abordar la discriminació de gènere
▪ Desigualtats socials, maltractaments i cultures de dominació. Cura a la infància i promoció de la resiliència infantil
▪ El paper dels mitjans en la violència i la pau: periodisme de pau
▪ Racisme i islamofòbia

Anàlisi de conflictes armats

▪ Introducció a l’anàlisi dels conflictes. Tendències de la conflictivitat internacional
▪ Els conflictes armats a Àsia
▪ Els conflictes armats a l’Àfrica
▪ Els conflictes armats a Europa
▪ Els conflictes armats al Nord d’Àfrica i Orient Mitjà
▪ Colòmbia
▪ Israel i Palestina: anàlisi del conflicte des de la sociologia del poder
▪ Actuació i impacte dels actors humanitaris en els conflictes armats
▪ Desplaçament forçat en el món
▪ Anàlisi de processos de construcció de pau post bèl·lica: el cas de Sierra Leone
▪ Joc de simulació sobre resolució de conflictes: La construcció de pau a Kananga
▪ Sessió d’experiències personals, treball col·lectiu de mòdul i avaluació participativa

El professorat que imparteix classes en aquest mòdul està integrat per: Arcadi Oliveres, Mónica Vargas , Brigitte Vasallo, Patsilí Toledo Vásquez, Emilia Comas, Xavier Giró, Lola López, Jordi Urgell, Josep Maria Royo, Ana Villellas, Pamela Urrutia, Yezid Arteta, Ferran Izquierdo, Alejandro Pozo, Gemma Pinyol i Óscar Mateos.

MÒDUL 3:
Construcció de pau
20 sessions, 9 crèdits ECTS

El tercer mòdul aborda diferents formes de transformar un context armat i també s’estructura en dos blocs. En el primer s’aporten reflexions sobre els principals debats i reptes de la construcció de pau, i el paper que diferents actors poden adoptar per contribuir a la pau (ONU, actors de la societat civil). El segon bloc aborda una visió més enfocada a les víctimes dels conflictes armats, analitzant com els drets humans, el dret internacional humanitari o la justícia poden protegir a les persones. En aquest context, la reflexió també s’orienta als principals reptes associats a l’impacte psicosocial de la violència i als processos de reconciliació.

Continguts:

Introducció a la construcció de pau

▪ La construcció de pau
▪ Els processos de pau
▪ L’evolució de l’agenda internacional de construcció de pau. El paper de Nacions Unides en la construcció de pau. Perspectives crítiques sobre les missions de pau
▪ Diplomàcies de pau: el cas de Colòmbia
▪ Reflexions de teoria de construcció de pau des de la pràctica
▪ Dimensió de gènere en els conflictes armats i la construcció de pau
▪ La societat civil i la construcció de pau
▪ Iniciatives de construcció de pau al País Basc

Drets humans i suport a les víctimes

▪ El sistema internacional de drets humans
▪ El Dret Internacional Humanitari
▪ La justícia transicional
▪ Impacte psicosocial de les guerres. La reconciliació
▪ Transició, impunitat i reconstrucció de la memòria històrica a Espanya i Catalunya
▪ La història i memòria col·lectiva
▪ Memòria i transformació del dolor
▪ Experiències de construcció de pau: diàleg amb constructors de pau

El professorat que imparteix classes en aquest mòdul està integrat per: Jordi Urgell, María Villellas, Mariano Aguirre, John Paul Lederach, Rafael Grasa, Itziar Ruiz-Giménez, Paul Ríos, Kristian Herbolzheimer, David Bondia, Farid Benavides, Rosana Alija, Carlos Martín Beristain, Paola Lo Cascio, Neus Andreu i Neus Bartrolí.