caenes

Postgrau en Cultura de Pau

Presentació

El Postgrau en Cultura de Pau de l’Escola de Cultura de Pau (ECP) de la Universitat Autònoma de Barcelona inicia el seu camí el 1999. L’ECP es va crear aquest mateix any amb el propòsit de treballar per la cultura de pau, els drets humans, l’anàlisi de conflictes i dels processos de pau, l’educació per a la pau, el desarmament i la prevenció dels conflictes armats, així com la dimensió de gènere en la construcció de la pau.

L’objectiu d’aquest postgrau és formar professionals en l’àmbit de la cultura i la construcció de la pau. Aquesta formació aporta coneixements teòrics i pràctics sobre educació per a la pau, cultura de pau i transformació de conflictes a nivell micro (relacions interpersonals) i també aprofundeix en l’anàlisi dels conflictes armats internacionals i els processos de pau, la participació de la societat civil en la construcció de la pau, els drets humans, l’ecofeminisme i la dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de la pau. A dia d’avui en aquest postgrau s’han format més de 700 persones de diferents països i trajectòries acadèmiques i professionals.

El Postgrau en Cultura de Pau té una càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), equivalents a 240 hores lectives, 75 hores de treball de final de curs i 385 hores de treball individual, aproximadament. El programa de la formació s’estructura en tres blocs:

▪ Fonaments de l’educació i la investigació per la pau
▪ Anàlisi dels conflictes armats i altres violències
▪ Construcció de la pau.

El professorat del Postgrau en Cultura de Pau està integrat per experts i acadèmics de reconegut prestigi, implicats en la construcció de pau des de diferents àmbits. En el marc del programa de Postgrau també s’ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques reconegudes en diferents entitats de l’àmbit de pau.

Més informació sobre Postgrau en Cultura de Pau, aquí. (en castellà)