caenes

Caja de Herramientas para transformar los conflictos y minimizar la violencia y el acoso escolar. 

Por Cécile Barbeito, Senderi. (en catalán)

Els darrers mesos a Catalunya han emergit als diaris notícies molt greus d’assetjament i violència escolar – Sallent, Badalona, entre d’altres -, que semblen ser només la punta de l’iceberg, o més aviat, la manifestació volcànica d’una problemàtica profunda i en ebullició. A més de l’assetjament escolar, als centres es donen situacions de conflictes (no violents) entre alumnes, alumne-professor, dins de l’equip docent i amb les famílies, disrupció a l’aula, o fins i tot assetjament sexual.

Ver más

Ver también

El ranking que avergüenza a la humanidad: estos diez conflictos aterrorizarán a la población civil en 2024. 

Por Danilo Albín, Público. Con datos del ECP. El horror no sabe de celebraciones. Los …