Escola de Cultura de Pau
L'educació per a la pau i la convivència, un projecte de centre.
Eines per a dissenyar el projecte de convivència.
inicio

    Potser descobrireu que ja feu una pila de coses...
    o al contrari, tot i fer la Setmana de la Pau,
    l’alumnat no té l’oportunitat de viure-la...
    Ho voleu investigar?

 
Aquí trobareu resposta a aquelles preguntes que amb més freqüència ens heu plantejat en els més de 100 tallers de formació de professorat que hem realitzat fins ara.

L’educació per a la pau té per objectiu oferir vivències i coneixements que donin eines a les persones per relacionar-se pacíficament, des dels seus cercles més íntims, fins a les seves accions com a ciutadans i ciutadanes d’un món globalitzat i complex.

Per això organitzem les respostes en tres nivells:


Per aconseguir-la cal incidir en quatre aspectes de la vida del centre: les relacions entre persones (la confiança, el suport mutu i una bona comunicació), l’organització de l’aula (participativa i adaptada a la diversitat), l’estructura del centre (democràtica i no violenta), i el currículum (amb un espai i un temps per a continguts de pau).

Totes les respostes es fonamenten en l’educació per a la pau conflictual, que parteix del conflicte com a eix vertebrador de la convivència pacífica.
    Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 44
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat