caenes

¿Final del conflicto sin desarme? / Desarmatzerik gabeko amaiera

Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
berria.eus/eztabaidagela

dejara definitivamente la lucha armada, no se haya logrado un acuerdo en algo tan elemental como la entrega de armas, ponerlas fuera de circulación o entregarlas a una Comisión Internacional. Son solo tres de más posibilidades que se podrían ofrecer para solucionar este tema. El Gobierno del PP, y con el silencio cómplice de la mayoría de los partidos de ámbito estatal, probablemente ha hecho el cálculo de que todavía le es rentable mantener viva la figura de ETA, aunque no realice atentados, para alimentar un discurso favorable a la inamovilidad de su posición en este y otros muchos temas, no fuera que tomar otra posición más práctica y finalista, que permitiera cerrar definitivamente cerrar el ciclo del conflicto, suscitara algunas críticas de sus sectores más derechistas e intransigentes. La reciente defenestración de Arantza Quiroga, por el simple hecho de querer avanzar hacia un horizonte de conciliación y convivencia, que iría acompañado además por el reconocimiento explícito del daño causado por todas las partes, es otro ejemplo de que la decisión del Partido Popular de mantener las cosas como están, es firme y no va a cambiar. Hace unos meses pedí reunirme con el ministro del Interior para hablar de este tema del desarme, pero no se dignó ni a contestar. El desprecio hacia quienes abogan por cerrar definitivamente el “tema del conflicto vasco”, es manifiesto. Y como he mencionado al inicio, le quieren sacar rentabilidad a la situación actual, que pueden describir como que “siempre existe una potencial amenaza”. No se puede entender, desde el sentido común, que no se concedan facilidades para que ETA se deshaga de las pocas armas que les quedan, sin correr el riesgo de ser detenidos quienes quieran deshacerse de dichas armas, al estar localizados casi todos los zulos existentes. Las armas, pues, se tendrán que lanzar al mar, a un rio profundo, o aprovechar un vuelo espacial para dejarlas en el espacio sideral. Un completo absurdo, para que no se diga que el PP ha “negociado” este tema con ETA.

La evolución del conflicto con ETA ha sido muy extraña y poco habitual, al punto de convertirse en uno de los pocos casos en que se finaliza con la lucha armada sin entrega, dejación o destrucción de las armas, esto es, sin un desarme, con las variantes que permite este concepto. Pero, además, el fin de la violencia no ha sido resultado de una negociación, por lo que resulta incómodo o incorrecto hablar de un “proceso de paz”, sino que ha sido el fruto de una decisión unilateral de ETA, motivada, eso sí, por diferentes factores que cada cual interpreta a su manera. Para las fuerzas políticas dominantes, ha sido resultado exclusivo de la presión policial. Para otras voces, sin embargo, aun reconociendo este punto, ponen el acento en la importancia que ha tenido el progresivo cambio de posicionamiento de la izquierda abertzale en cuanto a la violencia física y a la muerte, que finalmente ha rechazado de plano, dejando sin suelo a los sectores de ETA que hubieran querido continuar con los atentados. Para mí, como observador atento del proceso, los pasos que ha ido realizando la izquierda abertzale en este tema, el de la violencia, ha sido el factor determinante. Y es absurdo no reconocerlo. Y es patético que quienes han impulsado ese cambio, como Arnaldo Otegi, en vez de admitir el rol positivo que ha tenido, esté todavía en prisión. No conozco en el mundo un absurdo como el que está sucediendo aquí, donde el espíritu de la venganza prevalece sobre el sentido común. Veremos lo que plantea el nuevo Gobierno que surja de las elecciones de finales de diciembre, pero si continua con la posición actual, deberemos de hablar de nuevo sobre el asunto, para buscarle un final original y no predecible.


Bake prozesuen analista gisa, txit harrigarria zait egiaztatzea ez dela inolako adostasunik lortu ETAk borroka armatua behin betiko utzi eta lau urtera, ezta gauzarik oinarrizkoenean ere: armak entregatzea, zirkulaziotik kanpo uztea edo nazioarteko batzorde bati entregatzea. Hiru aukera baino ez dira, gaia konpontzeko eskain litezkeen beste hainbaten artean. PPren gobernuak, estatuko alderdirik gehienen isiltasuna konplize duela, baliteke kalkulatua izatea errentagarri gerta dakiokeela ETAren figurari oraindik ere bizirik iraunaraztea, hark jada atentaturik ez eginagatik ere. Izan ere, hala, bazka ematen dio gai horretan eta beste hainbatetan ageri duen jarrera immobilistaren aldeko diskurtsoari; bestelako jarrera praktikoago eta finalista bat hartzeak —zeinak behin betiko itxiko bailuke gatazkaren zikloa— alderdiko sektorerik eskuinekoenen eta intrantsigenteenen kritikak lekarzkioke. Esate baterako, Arantza Quiroga bat-batean kargutik kendu izanak, adiskidetzea eta elkarbizitza jomugatzat lituzkeen etorkizunerantz jo nahi izateagatik —horrek berekin ekarriko luke, halaber, elkarri egindako mina esplizituki onartzea parte guztiek—, argi erakusten du erabaki irmoa eta aldagaitza hartua duela Alderdi Popularrak gauzei dauden-daudenean iraunarazita. Duela hilabete batzuk, eskea egin nuen Barne ministroarekin biltzeko desarmatzeaz hitz egiteko, baina ez zen erantzutera ere makurtu. Agerikoa da «euskal gatazkaren gaia» behin betiko ixtearen alde dihardutenenganako mespretxua. Sen onaz, ez da ulertzekoa erraztasunik ez ematea ETAri geratzen zaizkion arma apurrak bertan behera utz ditzan, eta arma horietaz libratu nahi duten horiek ez dezaten izan inork atxilotzeko arriskurik, zehaztuak baitituzte lehendik dauden zulo guztien kokalekuak. Armak, nonbait, jaurti egin beharko dira itsasora, ibai sakon batera, edo espazio sideralean laga espaziorako hegaldi bat aprobetxatuz. Zentzugabekeria erabatekoa, inork ez dezan esan PPk ETArekin «negoziatu» duela gai horretaz.

Oso bitxia izan da, eta ez batere ohikoa, ETAren gatazkaren bilakabidea, azkenean armak entregatu, laga edo suntsitu gaberik amaitu den borroka armatu bakanetako bat bihurtzeraino, alegia, desarmatzerik gabekoa, kontzeptu horrek berekin ekar ditzakeen aldaera guztietan. Baina, horrez gainera, indarkeriaren amaiera ez da izan negoziazio baten emaitza; beraz, deserosoa da edo ez da zuzena bake prozesu bati buruz hitz egitea; aitzitik, ETAren erabaki aldebakarreko baten emaitza izan da, hori bai, hainbat faktorek eragindakoa, zeintzuk nork bere erara interpretatzen baititu. Indar menderatzaile nagusien aburuz, polizia presioaren emaitza izan da beren-beregi. Beste zenbait ahotsek, hala ere, nabarmendu nahi izan dute ezinago garrantzitsua izan dela ezker abertzaleak jarrera aldatu izana ezari-ezarian indarkeria fisikoaren eta heriotzaren inguruan, azkenean bete-betean baztertzeraino, eta euskarririk gabe uzteraino atentatuak egiten segitu nahiko zuketen ETAren sektoreak. Nire irudiko, prozesuaren behatzaile zolia izaki, ezker abertzaleak gai horretan eman dituen pausoak izan dira eragile erabakigarriena. Eta patetikoa da aldaketa hori bultzatu duten pertsonak, tartean Arnaldo Otegi, oraindik ere kartzelan edukitzea, prozesuan jokatu duten rol onuragarria onartu ordez. Mundu osoan, nik dakidala, ez da inon halako kontu absurdorik gertatu; hemen, bai, mendeku espiritua gailendu baitzaio zentzu komunari. Ikusiko dugu zer planteatzen duen abenduko hauteskundeetatik sortuko den gobernuak; berriro gaiaz hitz egin beharko dugu, amaiera original eta ezin iragarrizko bat emateko.

Ver también

«¿Cómo se desatasca esto?», con entrevista a Josep Maria Royo

El Norte de Castilla BARCELONA. La sociedad catalana lleva semanas subida en una ‘ola’ de …