Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web
Educar per a la transformació de conflictes des de l'esport escolar. L'experiència de la FEEB.

Andrés Barrientos i Marina Caireta

Aquest article s'emmarca en el context del pr oje cte "Barcelona Conviu . Capacitació per a la pau i la transformació de conflictes" d irigit a investigar camins per aprofundir en el desenvolupament de la cultura de pau i la transformació de conflictes en entorns urbans sense violència armada. Aquest és el cas de Barcelona. El document té per objectiu reflexionar sobre l'ús de l'esport extraescolar sistematitzat com una eina útil en la prevenció de violències urbanes, així com en la creació de cultures de pau i de capacitats per a la transformació de conflictes.

El projecte "Barcelona Conviu ", impulsat amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona seguint el plantejament de l'Escola de Cultura de Pau (ECP) part eix del criteri que per avançar en una cultura de pau cal capacitar les persones multiplicadores i res ponsables d’ atendre la comunitat. És evident que el col·lectiu educatiu és clau per a això. En una de les seves accions el projecte col·labora amb la Fundació per l'Educació i l'Esport de Barcelona (FEEB).

Veure article complet: PDF

Darrera actualització de dimecres, 29 de novembre de 2017 11:39