Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
immusica
En aquest apartat anomenat 'Investigacions' es detalla informació de diferents recerques que es venen realitzant des del programa d'Arts i Pau de l'Escola de Cultura de Pau des del 2003 i que encara estan pendents de publicació. Les recerques estan finalitzades i es van actualitzant periòdicament.

Investigacions:

'La música i la pau', Alba Sanfeliu Bardia. Escola de Cultura de Pau. 2003-2010. Investigació disponible en Català i Castellà, pendent de publicació.

És una investigació que es va iniciar l'any 2003 fins a dia d’avui sobre el paper de la música en la cultura de la pau, analitzant les relacions que hi poden haver-hi entre ambdós conceptes i considerant tres períodes de la història de la música destacats: La música clàssica occidental, el Jazz i l'estil pop-rock dels últims seixanta anys.

En l'apartat sobre música clàssica occidental (sobretot música del segle XX i XXI) es destaquen algunes composicions musicals creades sobre temes relacionats amb la pau (la justícia, els drets humans, la noviolència, el desarmament, la democràcia...) on aquesta adopta diverses formes i significats, així com interpretacions diverses. S’emfatitza també en el paper d'alguns músics en la construcció de la pau mitjançant la seva música i accions, a més de diferents iniciatives musicals clàssiques que s'estan duent a terme al món actualment amb la intenció que la música faciliti a la convivència, a la pau, al el diàleg, a la creativitat... entre persones, comunitats, societats i cultures.

En l'apartat sobre el Jazz es destaca breument el naixement d'aquest estil musical des de l'època de l'esclavitud, l'època de la segregació i integració, i els diferents estils musicals apareguts al llarg d'aquests anys als Estats Units d’Amèrica. Es mencionaran alguns cantants i cançons emblemàtiques que van marcar l'època, no només a nivell musical sinó també a nivell polític i social.

Finalment s'analitza en l'últim apartat la música de l'anomenat estil pop-rock europeu i americà dels últims seixanta anys, considerant a cantants i grups que s'han destacat per les seves accions musicals i socials relacionades amb la cultura de la pau; es destaquen grans concerts solidaris, a més d'iniciatives actuals on la música pretén afavorir a la cultura de la pau en diferents contexts.

Per acabar es faciliten algunes orientacions didàctiques per dissenyar activitats, a més d'assenyalar algunes cançons en català, castellà i alguna en d’altres llengües, relacionades amb temes de la cultura de la pau, i finalment s'ofereixen algunes reflexions sobre el desenvolupament d'intervencions artístiques en contexts de violència.

Vegis l’article relacionat: La música i la pau.


- 'Testigos de papel: los conflictos armados dibujados', Alba Sanfeliu Bardia. Escola de Cultura de Pau. 2006. Investigació només disponible en Castellà. Pendent de publicació.

Aquesta investigació analitza la situació dels menors que viuen en països en els quals hi ha o hi ha hagut conflictes armats, parla sobre com aquests els afecten i com les activitats artístiques, en el cas de l'expressió gràfica i el dibuix, es poden configurar amb finalitats lúdiques o terapèutiques com una forma d'intervenció psicosocial per narrar i expressar allò viscut.

D'aquesta manera es presenten breument algunes de les situacions que han d'afrontar els menors davant de l'experiència del conflicte armat, així com de les conseqüències que provoquen en la seva personalitat, podent quedar marcats per duríssimes experiències traumàtiques.

Posteriorment es presenta un llistat de llibres i pàgines web, dues col·leccions privades i alguns documentals, en els quals es recopila informació sobre diferents projectes artístics duts a terme en diversos llocs del món i en diferents períodes de temps, en els quals s'ha utilitzat el dibuix perquè els menors puguin narrar les seves experiències. Alguns d'aquests dibuixos (uns 400) s'han classificat en diferents galeries temàtiques: dibuixos sobre la Primera Guerra Mundial; sobre armament, exèrcits i soldats; sobre violacions als drets humans; sobre violència de gènere; sobre menors soldats; sobre cases i temples religiosos; sobre desplaçats interns i refugiats; sobre la violència directa en els menors; sobre els actors en tasques humanitàries; sobre fumigacions; També s'hi inclouen dibuixos amb simbolismes i dibuixos sobre la pau.

Finalment hi ha un apartat de reflexions sobre l'ús del dibuix com a forma d'intervenció psicosocial, ja sigui amb finalitats lúdiques o terapèutiques.

Vegis l'exposició relacionada: Els conflictes armats dibuixats. La pau dibuixada.


- 'Con las armas del arte, armas convertidas en esculturas', Alba Sanfeliu Bardia. Escola de Cultura de Pau. 2007. Investigació disponible només en castellà. Pendent de publicació.

En aquesta investigació s'analitzen aspectes generals de la cultura armamentista, com la cultura de la violència, i de programes de desarmament i recollida d'armes i altres qüestions. Se centra la investigació en diferents iniciatives artístiques, tant individuals com col·lectives, dutes a terme a diversos països del món (com, per exemple, Moçambic, Haití, Montenegro, Mali, Canadà, els Estats Units, Argentina, Cambodja o Sud-àfrica) en els últims vint anys, on s'han transformat armes petites i lleugeres, armes blanques i munició, i també armes nuclears, en escultures.

S'esmenten també alguns projectes escultòrics realitzats amb armes dels quals no s'ha trobat gaire informació. A més es destaquen alguns projectes artístics relacionats amb armes, de diferents disciplines artístiques (fotografia, pintura, música...), a més de facilitar orientacions didàctiques per dur a terme activitats d'educació per al desarmament: armes de joguina convertides en treballs artístics.

Amb aquesta investigació es pretén reflexionar sobre la cultura armamentista i de la violència, i sobre el paper de l'art en la construcció d'una cultura de pau, possibilitant expressar i processar experiències viscudes al voltant de les armes, en alguns casos desprendre's d'experiències traumàtiques, així com facilitar el diàleg i la reconciliació en societats afectades per la violència de les armes, i enviar un missatge de pau.

Vegis l’article relacionat: Disparant art. 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat