Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Jocs i dinàmiques


Violència

Entenem la violència com aquella “actitud o comportament que constitueix una violació o la privació a l’ésser humà d’algo que li és essencial com a persona (integritat física, psíquica o moral, drets, llibertats...). (Seminario de Educación para la paz-Associación pro Derechos Humanos. Educar para la paz, una propuesta possible. Catarata. Madrid, 2000)

im02e

Generalment s'entén per violència una agressió física o psicològica: un assassinat, una tortura, una bufetada, una mutilació, i altres formes de maltractament físic o psicològic. D'aquesta violència en diem violència directa.

Però aquest tipus de violència, tot i ser el més visible, no és l'únic, n'hi ha d'altres poc visibles però molt presents i amb conseqüències molt més greus. De fet, la violència directa sovint és el resultat visible d'altres violències.

Una és la violència estructural, la violència que forma part de l'estructura social i que impedeix cobrir les necessitats bàsiques, com la generada per la desigualtat social, l'atur, la malnutrició, la manca de serveis sanitaris i educatius bàsics, etc.

L'altra és la violència cultural, aquells aspectes de l'àmbit simbòlic (religió, cultura, llengua, art, ciències…) que s'utilitzen per justificar o legitimar la violència estructural o directa. Aquelles argumentacions que ens fan percebre com a "normals" situacions de violència profunda. La violència cultural també pot prendre el nom de cultura de la violència.

Sovint, les causes de la violència directa estan relacionades amb situacions de violència estructural i/o justificades per la violència cultural: moltes guerres són conseqüència d'un abús de poder que recau sobre una població oprimida, o d'una situació d'injustícia social (d'un repartiment de terres insuficient, d'una gran desigualtat en la renda de les persones, etc.), i reben el recolzament de discursos que justifiquen aquestes violències.


Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau

Violència en general

Això és violència?
Il•lustrem la pau
Pautionary
En què exerceixo la violència?

Violència directa

La guerra. Star-Spangled Banner
Comerç de guerra
Escacs desplaçats
Els infants i la guerra
Explica’m com va ser...
Camp de batalla
Bitlle(t)s
No hi ha dret

Violència estructural

El parxís de la xocolata
Imagina una llarga desfilada
Creuar el riu

Violència cultural - cultura de la violència

Violència en els mitjans
L’altra cara de les pel•lícules bèl•liques
Financiació
Pauparazzi
Màxima audiència
Jo vull ser...
Zoo

Altres recursos

Llibres

• CAIRETA, M; BARBEITO, C. Introducció de conceptes, pau, violència conflicte.
• LEDERACH, JP. El abecé de la paz y los conflictos. Educar para la paz. Los libros de la Catarata, Madrid 2000
• JARES, X. Educación para la paz: su teoría y su práctica. Ed Popular, Madrid 1999
• Seminario de Educación para la Paz APDH. Educar para la paz una propuesta posible. Los libros de la Catarata, Madrid 2000 (3a edició)
 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat