Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Jocs i dinàmiques


Anàlisi i negociació de conflictes i cerca de solucions

La clau de l’anàlisi de conflictes i la negociació rau en no confondre els interessos que estan enfrontats (problema), amb els actors que tenen aquests interessos (persona), amb el procés que està seguint el conflicte.

im02e

Persona. Cal confrontar les percepcions que tenim del conflicte amb les percepcions dels altres actors implicats, reconèixer les nostres emocions i actuar en conseqüència, vetllar per què la imatge de l’altre quedi íntegra, i aconseguir que el poder dels actors implicats estigui equilibrat.

Del procés és important controlar les dinàmiques de comunicació, analitzar els processos i les estratègies seguits en el conflicte, i establir les normes de com es negociarà per a assolir un consens.

Pel que fa al problema, la principal tasca és trobar quins interessos s’amaguen darrera de les nostres posicions: sovint quan estem davant d’un conflicte defensem una posició incompatible amb la de l’altre actor en conflicte. Cal anar a l’arrel dels interessos de cadascú, i negociar a partir d’aquests interessos.

Aquests passos ens han de permetre cercar solucions que siguin consensuades per tothom i que siguin verificables. Per a aconseguir-ho, és important ser creatives.


Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau

Anàlisi i negociació

Anàlisi i negociació

Creuar el riu
Anàlisis d’un conflicte


Persona

Estàtues de por
Explica'm un conte
Gol Nord-Gol Sud
Topmanta d’emocions
Qui estira més fort

Procés

La meva història, la teva història
Escolta activa?
Jo-missatge
No hi ha dret!
Paquets democràtics

Problema

La veu de tots i totes
Què fem amb l'antiga fàbrica?

Solucions

El racó dels conflictes

Solucions

Creativitat i cerca de solucions

De la protesta a la proposta
Diagonal per alçades
Estudi d’una pastanaga
Solucions
Acords

Altres recursos

Llibres

• Cornelius H, Faire S. Tú ganas, yo gano. Como resolver los conflictos creativamente y disfrutar con las soluciones. Ed. Gaia, Barcelona, 1995.
• Fisher, Ury, Patton. Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder. Gestión 2000.com, Barcelona 2002
 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat