Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Jocs i dinàmiques


Conflictes armats

Entenem per conflicte armat “tot enfrontament protagonitzat per grups de diferent índole (tals com forces militars regulars o irregulars, guerrilles, grups armats d’oposició, grups paramilitars, o comunitats etniques o religioses que, utilitzant armes o altres mitjans de destrucció, provoquen més de 100 víctimes en un any”. (Escola de Cultura de Pau Alerta 2005! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Ed. Icaria, Barcelona, 2005.)

im02e

La major part dels conflictes armats es deuen a diverses causes acumulades. Les més freqüents són la lluita per a accedir a o per a mantenir el poder polític, pel grau d’autonomia o d’independència de certes regions, pel control del territori (territori amb un valor històric o religiós, territori ric en recursos naturals) o per la població (marginació regional o colonització de certes comunitats per altres). A aquests factors que poden desembocar en una guerra cal afegir altres factors que fan possible que els conflictes esdevinguin armats, com la possibilitat de comprar armes, el reclutament de soldats, o la utilització dels recursos naturals per a finançar dels despeses del conflicte armat.

A més de les seqüeles més directes de la violència armada, com les morts o les persones ferides i les destruccions d’infraestructura, cal afegir altres tipus de conseqüències que poden marcar les poblacions durant molt temps. Molts conflictes armats generen grans desplaçaments de població, aprofundeixen l’odi entre les comunitats enfrontades, etc.


Exercicis i Dinàmiques de l’Escola de Cultura de Pau

Els conflictes armats en general

La guerra. Star-Spangled Banner
La pau negativa
Mapamundi dels conflictes
Conflictes recordats
No hi ha dret!

Causes dels conflictes armats

Actors armats

Escacs
Dibuixa l’animal que mes t’agradi
Narració pautada
Soldat forçat o voluntari
Escacs desplaçats
Jo vull ser...

Armes

El preu i el cost justos?
A transformar!
Una mina contamina
Jimmdu

Economia de guerra

Comerç de guerra
Bitlle(t)s
La seguretat a la regió de Xitifajroa
Jo vull ser...

Conseqüències

Dels conflictes armats

Els infants i la guerra
Explica’m com va ser...
Camp de batalla

Desplaçaments de població

Escacs desplaçats

Altres recursos

Llibres

• Sáez, Pedro. El sur en el aula. Una didáctica de la solidaridad. Seminario de Educación para la Paz, Zaragoza, 1995.
• Seminario de Educación para la Paz (Asociación Pro Derechos Humanos). Educar en y para los Derechos Humanos. Dinámicas y actividades. Los libros de la Catarata, Madrid, 1996 (5ª edición).
• Benitez, F i altres. Deconstruir la guerra. Col Apunts de pau i drets humans. Oficina de promoció de la pau i els drets humans de la Generalitat de Catalunya, 2008.
 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat