Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Conflictes i Construcció de Pau
Descripció del programa
L'equip del Programa de Conflictes i Construcció de Pau (PCCP) realitza un seguiment i anàlisi en matèria de conflictes armats, situacions de tensió, gènere i construcció de pau. El programa analitza conflictes armats i situacions de tensió que tenen lloc a l'Àfrica, Àsia, Amèrica, Europa i Orient Mitjà. Seguint aquestes línies temàtiques i geogràfiques, el programa desenvolupa projectes d'investigació, publicacions periòdiques i no periòdiques, consultories, docència, investigacions en terreny i activitats de sensibilització.
Una de les publicacions més destacades del programa és l'anuari Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau, que el PCCP elabora des de l’any 2001. Alerta! analitza els fets més rellevants de l'any a més de les causes, dinàmiques, actors i conseqüències dels principals escenaris de conflicte armat i tensió sociopolítica en el món, el que permet oferir una mirada comparativa regional i identificar tendències globals, així com elements d'alerta preventiva i oportunitats per a la construcció de pau. Entre les publicacions periòdiques del programa també s'inclouen l'informe trimestral Baròmetre, l'informe mensual Observatori de Conflictes i Construcció de pau, la publicació trimestral Gènere i Pau, i informes temàtics en el marc de la sèrie Quaderns de Construcció de Pau que edita l'Escola de Cultura de Pau (ECP).
Des de 2009, el PCCP desenvolupa la Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau amb l'objectiu de difondre i aprofundir en l'anàlisi dels conflictes internacionals i la construcció de pau. La Base de Dades ofereix informació en espanyol i anglès sobre conflictes armats, crisis sociopolítiques i processos de pau, i incorpora una anàlisi específica de la dimensió de gènere en contextos de conflicte i tensió.
Els investigadors del PCCP també realitzen tasques de consultoria, participen com a docents en diversos espais acadèmics, entre ells el postgrau de Cultura de Pau de l'ECP; i col·laboren amb diferents mitjans de comunicació en l'anàlisi de temes vinculats a l'actualitat.
Equipo
Josep Maria Royo Aspa
Josep Maria Royo Aspa

Jordi Urgell García
Jordi Urgell García

Pamela Urrutia Arestizábal
Pamela Urrutia Arestizábal

Ana Villellas Ariño
Ana Villellas Ariño

María Villellas Ariño
María Villellas Ariño
 
Investigació

Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau
Eina que pretén contribuir al seguiment i anàlisi de la conflictivitat internacional. Ofereix informacions sobre conflictes armats, tensions i negociacions de pau, incloent de manera específica la dimensió de gènere.

Alerta!
Publicació anual que ofereix una radiografia de tendències a nivell mundial al voltant de quatre eixos temàtics: conflictes armats, tensions, processos de pau i perspectiva de gènere. L’informe també identifica escenaris de risc i oportunitats de pau.

Baròmetre
Informe trimestral que analitza les tendències generals a nivell global referides a conflictes armats, situacions de tensió i processos de pau. La publicació permet una actualització periòdica detallada per temes i països.

Gènere i Pau
Publicació trimestral que ofereix informació i anàlisi de la agenda internacional sobre dones, pau i seguretat, amb especial èmfasi en l’impacte de gènere dels conflictes armats i les iniciatives de pau liderades per dones o amb perspectiva de gènere.

Observatori de Conflictes i Construcció de Pau
De caràcter mensual, l’observatori intenta ser una eina útil per la comprensió i comparació de les formes de violència contemporànies, així com donar visibilitat a les iniciatives de pau que tenen lloc a molts indrets del món.

Quaderns Construcció de Pau
Sèrie de publicacions que es desenvolupa al voltant de tres línies de treball: monogràfics sobre conflictes, tensions, i processos de pau; anàlisi de temes d’actualitat; i propostes que facilitin la intervenció d’actors implicats en la construcció de pau.

Informes i articles
Anàlisi d’actualitat i temàtic elaborat per l’equip investigador del Programa de Conflictes i Construcció de Pau.


Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat