Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


L’ECP ofereix un Banc de Recursos d’activitats didàctiques i diverses guies didàctiques sobre temes vinculats a l’educació per la pau, l’educació en el conflicte, l’educació intercultural i l’educació per comprendre el món.


Jocs i Dinàmiques

anco de recursos
És un recull de més de 100 activitats d’educació per la pau creades o adaptades per l’ECP. Les activitats estan organitzades en funció dels continguts que treballen.

Monogràfics idees per construir la pau

Monográficos ideas para construir la paz
Publicació centrada en la diplomàcia municipal i en altres iniciatives de governs locals per construir la pau.

Guies didàctiques

Recursos pedagógicos
L’ECP ha participat en diversos projectes educatius a través de l’elaboració de guies didàctiques que posem a la vostra disposició a través d’aquesta web.

Quaderns d’educació per la pau

Quaderns d'educació
Col•lecció de materials pedagògics d’educació per la pau de fàcil lectura. Cada monogràfic aprofundeix en un contingut clau de l’educació per la pau. Alguns s’acompanyen d’activitats didàctiques, altres no.