Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


L’ECP ha participat en diversos projectes educatius a través de l’elaboració de guies didàctiques que posem a la vostra disposició a través d’aquesta web.


Guies didàctiques

XXII Audiència Pública als nois i les noies - Barcelona, ciutat refugi

Aquest material didàctic, editat en el marc de la XXII Audiència Publica als nois i les noies de Barcelona, convida a fer una reflexió sobre com, des de les ciutats —des de les institucions, però també des de la societat civil— es pot actuar per acollir les persones nouvingudes.


Janadesh, People's verdict. Guia didáctica

A partir del documental d'Enric Àlvarez i Oriol Ampuero i Gonzálvez sobre una marxa noviolenta a l'Índia, la guia tracta les dimensions de la violència, la relació entre la terra i el conflicte, la noviolència i la participació política. Vegeu el documental aquí. Novembre 2011.


El Somni d'Eleonor. Guia educativa.

Material d'educació en drets humans per treballar el curtmetratge "El somni d'Eleanor" de Lluís Danés. Podeu aconseguir el film descarregant-lo aquí. Podeu descarregar la Guia educativa en aquest enllaç. Setembre 2009.


Mai més i enlloc! Una guia per reballar l'impacte de la Guerra Civil a partir de refugis.

Editat en col.laboració amb el Memorial Democràtic i el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.


Euskadi: un escenari possible.

Sovint, la mirada als conflictes armats externs o la pròpia complexitat del cas Basc ha fet difícil el seu abordatge en l'àmbit de l'educació formal. Aquest quadern us convida a acostar-vos a un conflicte polític que encara avui pateix l'amenaça del terrorisme; mirar d'entendre els seus components i actuar-hi d'acord amb les vostres possibilitats. Publicat a EduAlter.org. Gener 2007.


La ciudad que queremos

Capítol que analitza com es manifesta la Cultura de Pau i Cultura de la Violència als carrers de les ciutats. Adaptació per a Euskadi del material l' IX Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, editat per l'IMEB. Setembre 2003. (En castellà).


Convivencia y diversidad

Capítulo para trabajar la Educación Intercultural. Publicado por el Ayuntamiento de Donosti-San Sebastián, III Audiencia Pública a los chicos y chicas de la Ciudad. Septiembre 2003.


Análisis y negociación de conflictos

Capítol per treballar l'Educació Intercultural. Adaptació per a Euskadi del material l' IX Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, editat per l'IMEB.


La escuela que queremos

Capítol sobre com treballar el tema de les normes a classe. Publicat per l'IMEB, IX Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. Setembre 2003. (En castellà).


Convivencia y democracia participativa

Capítol per treballar l'Educació Intercultural. Adaptació per a Euskadi del material l' IX Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, editat per l'IMEB.


La creativitat, font de solucions

La creativitat és un contingut important en l'educació pel conflicte, desenvolupar habilitats creatives ens capacita per buscar solucions no violentes als conflictes. Aquest document és una seqüència didàctica per treballar la creativitat en el marc de l'educació en el conflicte. Abril 2002.


Peace Lessons from arround the world.

L'ECP ha participat en el llibre de la Campanya Internacional d'Educació per la Pau, LLIÇONS DE PAU d'arreu del món. Podeu obtenir el llibre sencer fent clic aquí. [en anglès]