Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Projectes


Promoció de l’educació per la pau a l’educació obligatòria i universitaria

Com abordar temes controvertits a l’aula?

http://www.eduglobalstem.cat/ Amb l’objectiu de promoure el diàleg ciutadà, i en especial sobre els temes que poden ser més difícils d’abordar, el projecte es proposa aportar eines al professorat sobre com abordar temes controvertits a l’aula.

Les principals activitats per promoure els diàlegs controvertits consisteixen en la recerca prèvia, per tal d’identificar les metodologies, enfocaments i bones pràctiques, diferents tallers de formació adreçats a professorat, i en la publicació d’una guia didàctica d’orientacions que reculli els continguts i les reflexions més adients de les formacions.

Projecte iniciat al 2017 amb el suport de la Fundació Evens i de l’Ajuntament de Barcelona.

Integració de l'educació per la justícia global als ensenyaments científico-tècnics

http://www.eduglobalstem.cat/ Projecte adreçat a professorat d'educació secundària de ciències i tecnologia interessat en fer de la seva aula un espai d'educació per a la ciutadania global, alhora que ensenyar ciències o tecnologia.

Aquest projecte està impulsat per l’Institut per a la Sostenibilitat de la UPC i l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona. Es realitza entre abril de 2016 i octubre de 2017.

Teixint fils d'emocions

arpilleresescolapau.wordpress Aquest projecte presenta una proposta per harmonitzar l’aula, una experiència d’educació per la pau profunda i transformadora a través de l'art i la creativitat.

“Arpilleres és un espai dins l’aula, plantejat com un procés creatiu i artístic amb teles, agulles i fils, que es desenvolupa des de les diferents àrees del currículum a partir d’una història i/o narrativa personal." (Neus Bartrolí)

Conflict Matters online platform

Sabent que molt professorat i personal educador té interès de descobrir i compartir nous enfocaments i pràctiques, la Fundació Evens ha posat en marxa aquesta web com una nova plataforma per permetre la difusió de bones pràctiques i la seva connexió.

Conflict Matters online platform Conflict Matters és un espai a disposició de mestres, professorat, educadors/es i formadors/es que treballen des de i per a l’educació en el conflicte, i que tenen interès de connectar amb altres experiències europees.

Des de fa alguns anys, l’ Evens Fundation ha recopilat informació sobre bones pràctiques educatives per a la pau a través del seu Premi Evens d’Educació per a la Pau (amb el que l’ECP va ser guardonada en la seva primera edició, el 2011) , així com a través de projectes d’intercanvis entre escoles i mestres de diversos països, i de laboratoris d'aprenentatge entre formadors/es.

Sabent que molt professorat i personal educador té interès de descobrir i compartir nous enfocaments i pràctiques, la Fundació Evens ha posat en marxa aquesta web com una nova plataforma per permetre la difusió de bones pràctiques i la seva connexió.

Els objectius d'aquesta plataforma són:
• Fer visible la diversitat de bones pràctiques educatives d’arreu d’Europa entorn l’educació en el conflicte.
• Identificar els elements clau que fan que una pràctica resulti un èxit.
• Proporcionar un espai per a la pràctica reflexiva i l'avaluació externa.
• Facilitar el contacte entre bones pràctiques d'educació en i per al conflicte.

Les pràctiques que trobareu en aquest mapa s'han seleccionat i descrit després d'un procés de diàleg entre la Fundació Evens, l'Escola de Cultura de Pau de la UAB i cada una de les entitats practicants. Aquest procés els ha ajudat a valorar la pròpia pràctica, reflexionar sobre el procés a través del qual la van construint i destacar-ne els resultats positius.

Observatori de llibres de text

A iniciativa de l’Institut Català Internacional per la Pau, l’ECP investiga sobre els valors promoguts pels llibres de text en català, començant pels llibres de ciències socials. Amb l’objectiu de facilitar la incorporació dels criteris d’educació per la pau en els llibres de text, la investigació ha estat duta a terme per un equip interdisciplinar, configurat per professorat d’història i educadores per la pau entre altres perfils.

ANÀLISI DELS LLIBRES DE TEXT DE CIÈNCIES SOCIALS DES D'UNA PERSPECTIVA DE PAU (QUART D'ESO, 2008-2011) Les recerques, que s'han fixat en sis àmbits temàtics: 1) pau i conflicto armado; 2) pobresa i justícia social; 3) gènere; 4) diversitat; 5) medi ambient; i 6) democràcia i drets humans, i també les metodologies proposades pels llibres de text (7), s'han s’ha plasmat en dos informes:

- Anàlisi dels llibres de text de ciències socials des d’una perspectiva de pau (Quart d’ESO, 2008-2011)

- Anàlisi de la didàctica de les ciències socials des d'una perspectiva de pau (Tercer d'ESO, edicions 2007, 2015, 2016). Informe publicat al 2017.

- Infografia de resum de les conclusions de l'informe de 2017.
Actualment, s'està treballant en consultació amb diferents actors educatius per tal d'incidir en els continguts dels llibres de text de ciències socials, d'acord amb les recomanacions i les conclusions dels informes.

Competències bàsiques i educació pel desenvolupament

El projecte constitueix un espai de formació i reflexió entre professorat i personal tècnic d’ONG per tal d’integrar els continguts de l’educació pel desenvolupament a les competències bàsiques previstes pel currículum oficial.
Competències i EpD
Durant tot l’any 2011 i principis del 2012 es segueix un procés de formació conjunt. A partir del 2012, grups paritaris de professorat i personal d’ONG reflexionen entorn de quatre temes: com incorporar continguts l’educació pel desenvolupament en l’educació primària, com incorporar continguts d’educació pel desenvolupament en l’educació secundària, quines metodologies fer servir per ensenyar l’educació pel desenvolupament, i com avaluar-ne l’aprenentatge a l’aula. El fruit d’aquestes reflexions es porta a la pràctica en forma de projecte-pilot en el món escolar i d’ONG al llarg del curs (2013-2014).

Més informació: http://competenciesiepd.blog.pangea.org

La construcció de pau en el marc escolar. L’educació per la pau i la convivència escolar: dues mirades complementàries

En el marc del 1r premi Evens d’Educació per la Pau, l’ECP elabora i difon un document que reflexiona sobre les diferents possibilitats i oportunitats de treballar l’educació per la pau en un entorn escolar en el context europeu.

Peace and Coexistence Education in School Settings: A Teacher Training Perspective Descarrega el document

 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat