Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Projectes


Promoció de pràctiques de construcció de pau en l’àmbit local

La transformació de conflictes en l’àmbit públic i comunitari:

El projecte sorgeix de la necessitat detectada, en la interlocució amb personal tècnic i educador municipal, de formació dels personal municipal en transformació de conflictes. Els educadors/es de carrer, de lleure, tècnics de barri, i altres professionals municipals i comunitaris sovint han d’afrontar situacions de conflicte en l’espai públic i necessiten eines per fer-ho, al mateix temps poden ajudar a la ciutadania amb qui interactuen a aprendre a afrontar els conflictes per sí mateixa. Tot plegat esdevé una bona oportunitat per fomentar una cultura de pau des del quotidià de la vida a la ciutat.Municipis constructors de pau
Així neix el projecte “Barcelona conviu. Capacitació per a la pau i la transformació de conflictes”, per tal d’investigar des de la pràctica de quina manera poden ser útil els recursos i elements que aporta el model de transformació de conflictes pels i les professionals que treballen en atenció a la comunitat, ja sigui des dels serveis municipals, com des d’altres.

El projecte és impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la convocatòria de Barcelona Solidària 2011 i conta amb la col·laboració de les empreses Progess SL i Tasca. Aquest projecte s’enriqueix també de l’experiència de l’ECP en altres capacitacions per a personal municipal de Barcelona i comarques.

Més informació: http://escolapau.uab.cat/municipisipau/transformacion.html

Municipis constructors de pau:

Aquest projecte s’adreça a fomentar la pràctica de polítiques públiques municipals promotores de la construcció de pau en entorns propers i llunyans.Municipis constructors de pau
En aquest sentit s’aporten eines i reflexions sobre com les ciutats poden fomentar la cultura de pau a través de les seves estructures i serveis, com poden promoure una cultura de pau entre la seva ciutadania, quin pot ser el seu paper en la cooperació internacional a favor de la pau en zones on hi ha violència armada o quines experiències i bones pràctiques s’estan impulsant en altres ciutats del món.

Més informació: http://escolapau.uab.cat/municipisipau/idees.html

 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat