Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Projectes


Acompanyament en contextos de violència armada.

El programa d’educació, en coherència amb altres programes i línies de treball de l’ECP, s’aproxima a accions de construcció de pau en contextos de conflicte armat. Aquesta aproximació, basada en la posada en marxa d’actuacions específiques sota iniciativa d’actors del propi context armat, es realitza principalment des de dues vessants:

- Participació i suport a estratègies de construcció de pau impulsades des de Colòmbia:

Des del 2008, el programa d’educació de l’ECP està en contacte amb diferents organitzacions i xarxes per tal de facilitar assessorament, tallers o formació a persones, entitats i administracions del món de l’educació. En destaquem:

  • Participació al projecte “Nariño adelante con los y las jóvenes adelante: Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática y de la Construcción Social de Paz a través del Empoderamiento de las y los jóvenes en Nariño”, impulsat per la Gobernación de Nariño juntament amb el PNUD Colombia i amb el suport de l’ACCD.

    L’any 2009, el programa Art-Redes del PNUD a Nariño,engega un procés participatiu juvenil a 10 ciutats de la zona per tal de donar contingut a la política de joventut de la regió. El programa d’Educació per la pau hi contribueix al gener del 2010 oferint una formació de formadors als 20 facilitadors/es del procés de formació i recollida de propostes de política juvenil. També contribueix amb l’elaboració d’un material sobre construcció de pau i amb la revisió dels materials educatius elaborats pels facilitadors/es.
  • Organització, conjuntament amb la Universidad Javeriana y Fundación Escuelas de Paz, de dos tallers d’educació per a la pau i en el conflicte (juliol 2008, febrer 2009) amb la intenció d’aportar recursos i crear vincles entre persones educadores per al pau de Bogotà.
  • Elaboració de l’informe “L’educació per la pau al districte de Bogotà”. A demanda de l’Alcaldia de Bogotà.


- Anàlisi de “Bones pràctiques d’educació per la pau en contextos de tensió, conflicte armat o rehabilitació postbèl·lica”:

En el marc d'aquest projecte s'estudien 6 actuacions en tres contextos de conflicte armat, procés que porta a la realització de quatre documents: tres articles referents als tres contextos observats (Costa d'Ivori, Colòmbia i Israel i Palestina) i un informe final on es detalla el model d'anàlisi i es recullen les lliçons apreses.La caravana de la pau
 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat