Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web


L’ECP té, entre els seus objectius, el de promoure i desenvolupar els coneixements, valors i actituds de l'educació per la pau socio-crítica entre les persones de dins i fora de la comunitat universitària. D'acord amb l'objectiu d'educar contra el conformisme i per una consciència crítica i transformadora, posem l'èmfasi en la necessitat d'educar en i per al conflicte. Això suposa treballar la perspectiva positiva del conflicte i generar estratègies i habilitats que ens ajudin a enfrontar-los de forma noviolenta.

Les línies d’actuació principals en les que es treballa actualment són:

Projectos - Promoció de l’educació per la pau a l’educació obligatòria i la universitat, tant per formar l’estudiantat universitari en habilitats i coneixements per a la pau, com capacitar el professorat per al foment de la convivència i l’educació en el conflicte i institucionalitzar els principis de l’educació per la pau als centres escolars. Aquesta tasca es realitza a través de la docència, i de la incidència perquè els materials didàctics editats es corresponguin amb els continguts i valors de l’educació per la pau.

- Promoció de pràctiques de construcció de pau en l’àmbit local: a través de formacions d’educadors i educadores, personal municipal i membres d’entitats socials, de la promoció de l’ús de tècniques per a la transformació noviolenta de conflictes a nivell comunitari, i de l’edició de materials pedagògics adreçats a agents locals.

- Assessorament i difusió de l’educació per la pau en contextos de conflicte armat: acompanyament i suport a iniciatives d’educació per la pau, identificació de bones pràctiques, i generació de recursos divulgatius en contextos de violència armada.

- Suport i foment de l’educació per la pau en l’educació no formal: a través de la formació d’educadors/es, la generació de materials pedagògics, i l’assessorament a centres i moviments de lleure.


Articles:

         Entitats amigues
Grup d'educació per la pauCampanya Global per EPArtijocEvens FundationEdualter