Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter
Conflictes i processos de pau contemporanis. PDF Imprimeix Correu electrònic
dilluns, 12 de maig de 2014 09:39

Vicenç Fisas, Director de l'Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.

El segle XX va ser, sense cap dubte, el més letal de la història de la humanitat. 110 milions de persones van morir en els conflictes armats d'aquest segle, amb dues guerres mundials que van regar de mort a tot el planeta (16 milions de morts en la primera i 36 en la segona ), i un llarg període de guerra freda que va significar l’ exportació de la mort als països del sud, a la perifèria, en el que s'ha vingut a anomenar " guerres per delegació ", on les grans potències dirimien les seves lluites d'interessos a través de tercers països (Angola , Moçambic, Afganistan, etc.). La dècada dels anys vuitanta va ser una època de " inseguretat controlada" , amb guerres de baixa intensitat , profusió de guerrilles i predominança dels factors externs en el desenvolupament dels conflictes . La dècada posterior, la dels noranta, va ser en canvi d'un " desordre generalitzat", amb un aflorament dels conflictes ètnics, l’afebliment dels Estats i el predomini de les guerres civils. Les guerres entre estats, típiques del passat, havien pràcticament desaparegut.

Sense comptar les dues guerres mundials, els conflictes més mortífers del segle passat van ser la guerra de Corea (2'9 milions de morts ), el genocidi de Cambodja ( 2 milions ), la guerra civil de Nigèria (2 milions), la guerra del Vietnam (2 milions) , la guerra civil del sud del Sudan (1’5 milions ), la invasió índia a Bangla Desh (1'5 milions), la guerra civil de Rússia (1'3 milions) , la guerra civil espanyola (1'2 milions), el genocidi armeni (1 milió), les lluites entre musulmans i hindús a l'Índia (800.000), el genocidi de Rwanda (600.000), la guerra entre Etiòpia i Eritrea (545.000) i la guerra Iran- Iraq (400.000) . Altres conflictes van provocar més de 100.000 morts. Un balanç, en suma, catastròfic pel que fa a capacitat dels éssers humans de regular les seves disputes a través de mitjans pacífics.

¿Seguirem durant el segle XXI la senda destructiva del segle anterior o, per contra ,hi ha motius per pensar que hem entrat en un nou cicle pel que fa a conflictivitat es refereix? Tot apunta, per fortuna, que l'experiència letal del segle XX no necessàriament ha de repetir-se. Les dades del Programa de Conflictes de la Universitat d'Uppsala assenyalen que hem passat de tenir uns 20 conflictes armats en acabar la Segona Guerra Mundial a 52 el 1992, any a partir del qual comença un descens fins a arribar a 32 conflictes armats , tant en el 2002 com el 2012. En els darrers anys, amb la notable excepció de Síria , que en tres anys ja ha acumulat 150.000 víctimes mortals, no ha existit cap conflicte armat que hagués provocat més de 10.000 víctimes mortals en un any, encara que la guerra de Iraq acumulava més de 100.000 morts civils des del seu inici el 2003. Compareu aquesta xifra anual amb les esmentades anteriorment del segle passat i es podrà advertir el canvi de paradigma pel que fa a la conflictivitat més letal . No estem encara davant la desaparició de les guerres, és clar, però aquest fenomen social és cada vegada menys freqüent i menys letal.

Davant d'aquestes dades polemològiques , ¿com estem pel que fa a esforços i èxits en aconseguir la resolució pacífica dels conflictes? Segons les dades de l'Escola de Cultura de Pau, en finalitzar 2013 existien 50 negociacions obertes amb grups armats, o en contextos en els que en el passat hi va haver enfrontaments armats i no s'ha solucionat encara la controvèrsia. 14 d'aquestes negociacions anaven bé i només 5 anaven malament.

En els anys 60, el 80 % de les guerres civils acabaven amb la victòria militar d'una de les parts. Als 90, aquest percentatge s'havia reduït al 23%, i avui dia és del 10 %. Estem, per tant, davant d'una nova realitat. Encara vivim en un món conflictiu, però són d'un altre tipus que els de fa tres o quatre dècades, s'han reduït, i segueixen pautes diferents.

Segons la base de dades del programa de conflictes de l'Escola de Cultura de Pau , l'any 2013 van existir 35 conflictes armats, i 32 en finalitzar l'any Tots els conflictes , a excepció de la disputa entre Israel i Palestina , van ser interns o interns internacionalitzats. Alguns dels factors vinculats amb la internacionalització de conflictes interns són, entre altres, la intervenció de tercers països, l'anomenada lluita global contra el terrorisme (probablement el tipus de conflicte més difícil de gestionar ), la participació significativa de combatents estrangers en determinats conflictes, el comerç d’armes, la creixent entrada en combat d'operacions de manteniment de la pau, o la utilització del territori de països veïns per part de grups armats d'oposició.

Pel que fa a les causes dels conflictes armats, cal destacar que gairebé dues terceres parts d'aquests estan vinculats a demandes d'autogovern i a qüestions identitàries. Aquest tipus de conflictes va ser especialment rellevant a Àsia i a Europa. D'altra banda , també en dos terços dels conflictes armats la incompatibilitat principal està vinculada a l'oposició a un determinat Govern o al sistema polític, econòmic, social o ideològic d'un Estat.

Mediàticament, semblaria que només existissin 4 conflictes armats, els d'Israel- Palestina (el de major càrrega simbòlica ), els derivats d'una intervenció internacional (l'Iraq i l'Afganistan, i el de la multiplicació d'actors contra el règim establert (Síria) . En tots ells, la principal víctima ha estat la societat civil , tant per les morts com per l'elevat nombre de població desplaçada o refugiada (més de 50 milions de persones en aquests moments).

La quasi totalitat dels conflictes armats actuals són intraestatals, és a dir, que es produeixen a l'interior d'un país. Les guerres entre Estats han pràcticament desaparegut, malgrat el que està passant a Ucraïna. Els conflictes del segle XXI són interns, guerres civils de vegades, limitats a determinades zones d'un país en altres ocasions, amb el que això suposa de dificultat per percebre totalment la dimensió del conflicte, quan hi ha zones que no es veuen afectades pel mateix ( la capital, per exemple ).

Si en les guerres del passat eren els exèrcits nacionals els que s'enfrontaven entre si, en els conflictes contemporanis les forces armes han de lluitar contra guerrilles, milícies, màfies o al- Qaeda, que són els nous actors del segle XXI . El que hagin desaparegut les guerres regulars entre exèrcits suposa també la desaparició dels vells codis de conducta en les guerres. En els conflictes contemporanis gairebé no hi ha normes, es menysprea el dret internacional i el Dret Internacional Humanitari, i tot val : mutilació de civils, violacions massives de dones, ús d'avions no tripulats, execució de presoners, saqueig , utilització de mines antipersona o bombes d’aire-combustible, i en suma , tot el que provoqui terror a la població civil, que és la principal víctima . Aquesta deshumanització dels conflictes va acompanyada del saqueig dels recursos naturals de regions riques en matèries primeres i minerals estratègics, que serveixen per alimentar la guerra en ser el suport dels grups armats i el mecanisme pel qual intercanvien riqueses naturals per armes, en un cercle infernal en què intervenen empreses transnacionals que es beneficien del descontrol sobre aquestes regions i de l'absència d'un Estat regulador . Malauradament, molts països en conflictes són rics en matèries primeres, i precisament per això estan en conflicte, en una maledicció en què, repeteixo , la població civil és la principal víctima. El terrorisme, a més, no es pot resoldre amb mitjans militars clàssics, sinó mitjançant estratègies policials i d'intel•ligència.

És un fet constatable que molts conflictes en els quals hi ha processos de pau pateixen un estancament en les negociacions Passen els anys i el conflicte manté les mateixes característiques, sense que els mecanismes de diàleg fructifiquin . Aquest estancament és més evident en aquells conflictes en què s'ha aconseguit un alto el foc i que, per tant, no hi ha víctimes mortals o enfrontaments significatius, el que porta a plantejar-se la qüestió de si és precisament la manca de violència física, amb la seva consegüent pèrdua d'actualitat mediàtica, la raó o una de les raons principals d'aquest estancament.

Deia abans que el segle XXI és el segle en què sembla consolidar-se la cultura de la negociació, i on els processos de pau estan cridats a ser els protagonistes en el món de la conflictivitat. Dels 108 conflictes armats dels darrers 30 anys que hem analitzat a l'Escola de Cultura de Pau, un 40 % han acabat amb un acord de pau, un 10% per victòria militar i un 43% encara no estan resolts, és a dir, que segueixen actius . Però si mirem les tendències que ens mostren les estadístiques, resulta raonable pensar que la majoria d'ells acabaran, un dia o altre, a través d'una negociació.

L'etapa central d'un procés de pau és el de la negociació, que pot durar molts anys i normalment es realitza per etapes o rondes. En les últimes dècades hem recopilat molta informació sobre les negociacions i els processos de pau. Així , per exemple, els moments més freqüents de crisi en les negociacions són motivats per divisions internes en els grups armats, rebuig de la instància mediadora o del format mediador, parcialitat del mediador, inseguretat al país, ruptura de l'alto al foc, retard en la implementació dels programes de desarmament i reintegració detenció de líders negociadors de l'oposició armada, no alliberament de líders negociadors, diferències sobre punts de l'agenda i l’existència de les llistes terroristes que dificulten la negociació. La superació dels conflictes passa, doncs , per sortejar aquest tipus de dificultats habituals.

Un dels canvis culturals que pot florir en les dècades venidores pot ser el de la decadència dels conflictes armats. La guerra, com a institució social creada per l'ésser humà, ha perdut qualsevol legitimitat com a mètode de resolució de conflictes, i és percebuda cada vegada més com un instrument caduc i propi del passat. Les estadístiques, a més, confirmen aquesta afirmació, en assenyalar que els conflictes armats del present són molts menys que els de fa dues dècades, tot i que hi ha un increment d'actes terroristes. I mai com en l'època actual hem disposat de tanta informació preventiva per actuar amb els instruments de la diplomàcia en els moments de tensió, quan encara és possible alterar el curs destructor d'una espiral conflictiva. La mala gestió del conflicte d’Ucraïna, però, fa pensar que no podem pecar d’optimisme.

Estem , probablement , en una època de trànsit cap a un nou món en el que a conflictes es refereix. Un indicador d'aquest trànsit el constitueix la dada que els conflictes finalitzats en els darrers trenta anys (54), el 80% ho han estat mitjançant un acord de pau i un 20% amb victòria militar, el que reafirma la via de la negociació com a mitjà preferent en la resolució dels conflictes armats. Hem d'afrontar, però, un nou repte: l'augment dels homicidis en determinades zones del planeta, que constitueixen el 90% de les morts per violència. Afegiu els milions de víctimes anuals a causa de la violència estructural . Així, la cultura de la pau continua sent un desafiament per als propers decennis , ja que caldrà vèncer la cultura de les violències, tan arrelades en les nostres societats i estructures.
 

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, España - Tel. (+34) 93 586 88 42 
    Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat