CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
Municipis constructors de Pau
Cal integrar una comprensió profunda de la pau positiva i entendre la perspectiva de la transformació de conflictes per abordar el conflicte comunitari i social com una oportunitat d’evolució noviolenta. Els valors des del que plantegem les intervencions en són els fonaments i en condicionen la concreció.
1. Aproximar-se al conflicte des de la pau positiva.
L’aproximació al conflicte en l’espai públic es realitza majoritàriament des d’una perspectiva de pau negativa: “molts actors en tenen prou amb què no esclati la violència directa, no hi ha una mirada global preventiva, ni s’entén prou que promoure condicions en positiu pot ajudar a contenir o a transformar un conflicte”.
2. Adquirir una mirada multidimensional del conflicte
Importància de tenir mirades multidimensionals: “Algunes feines semblen demanar una atenció personalitzada, focalitzada en l’individu, però en aquests casos es recorda la importància d’ampliar la mirada, de mirar els casos des de diferents punts de vista i tenint en compte un ampli ventall d’actors i elements presents en el conflicte”.
3. Valorar la ciutat inclusiva
Perspectiva dels drets humans: “Cal considerar que les persones que estem atenent – totes – tenen drets, i que cal fer respectar els drets d’uns i d’altres, no només els de les persones més vulnerables. Es pot fer una lectura de la feina des d’un enfocament dels drets de les persones i la ciutat inclusiva”.
4. Entendre les pròpies violències
Entendre el concepte de violència de forma amplia és un element clau per construir una pau positiva.
5. La mirada sistèmica
Cal reconèixer el sistema del qual formem part i la posició que hi ocupem, així com cooperar si el volem transformar.
 
Projectes

Transformació de conflictes en l’àmbit comunitari
Eines útils per a personal de serveis d’atenció a les persones i comunitats per transformar els conflictes a nivell comunitari

MaPeaCities
Mapa que recull bones pràctiques promogudes per ajuntaments d’arreu del món, dins i fora del propi municipi


Formacions

Transformació de conflictes per professionals de serveis d’atenció a les persones i comunitats
Formacions amb enfocament de pràctica reflexiva adreçat a professionals que lidien amb el conflicte a nivell comunitari. S’ofereixen formacions en tres tipus de formats: cursos, grups de treball i acompanyament.


Publicacions

Transformació de conflictes a la ciutat
Guies didàctiques per a donar eines a professionals de serveis d’atenció a les persones i actors comunitaris

Pràctiques de Diplomàcia de ciutats
Reflexions, eines i bones pràctiques de ciutats europees per prevenir la violència, transformar els conflictes, sensibilitzar i educar per la pau, aplicar polítiques coherents amb la pau, pal•liar l’impacte de la guerra en altres municipis, etc.

Idees per construir la pau
Quaderns monogràfics que descriuen pràctiques municipals promotores de pau.
Amb el suport de:
Ajuntament de Bcn Cooperació internacional, solidaritat i pauE-mail: pr.educacio.escolapau@uab.cat
Tel. +34 93 586 88 44
Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193
Bellaterra, España -
Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat