Català | Castellano
BUTLLETÍ DE L'ECP, Núm. 1, setembre 2010
Diplomatura de Postgrau de Cultura de Pau
Curs 2010-2011
Publicacions i recursos
Banc de recursos de sensibilització, educació i acció per la pau
El catàleg recull ofertes formatives de diferents organitzacions de pau, amb l'objectiu de donar resposta a les activitats formatives dels ajuntaments. Molts dels recursos poden ser útils, per a centres escolars.
Impulsat per la Diputació de Barcelona.

Més informació: http://escolapau.uab.cat/
Publicacions del Centre per al Diàleg Humanitari
L’ECP ha iniciat la traducció de la majoria de les publicacions del Centre per al Diàleg Humanitari de Ginebra sobre la mediació en conflicte armats. Estan disponibles a les webs d’ambdues organitzacions. [en castellà]
Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Més informació: http://escolapau.uab.cat/
La violencia sexual como arma de guerra [La violència sexual com a arma de guerra]
Quaderns de Construcció de Pau, n.º 15 Per María Villellas Ariño
La violència sexual és una de les armes de guerra més esteses en els conflictes armats. Des del genocidi de Rwanda i els conflictes armats en els Balcans, després d'una llarga història de silenci la seva presència en els debats sobre l'impacte dels conflictes en la població civil ha estat creixent. No obstant això, aquesta major preocupació no s'ha traduït en major protecció per a les dones supervivents. Des de la perspectiva de gènere i l'anàlisi feminista dels conflictes, aquest quadern reflexiona sobre les causes i els impactes, i analitza críticament algunes experiències de resposta. [en castellà]

Descàrrega: http://escolapau.uab.es/
Report on the Decade for a Culture of Peace: [Informe sobre el Decenni de Cultura de Pau]
Per David Adams, Cécile Barbeito i alt.
L'informe, que avalua els resultats del Decenni de Cultura de Pau (2001-2010), s'ha enviat al Secretari General per a que l'Assemblea General de les Nacions Unides el tingui en compte en el debat sobre Cultura de Pau del proper mes d'octubre. L'informe reflecteix els esforços de més de 1.000 organitzacions de la societat civil mundial, així com l’anàlisi sobre la situació actual de la cultura de pau que elles fan. [en anglès]

Descàrrega: http://escolapau.uab.cat/
Els drets humans des de l’ECP
Nou blog d’informació actualitzada a diari sobre drets humans, dret internacional humanitari i justícia transicional. Aquest blog forma part de la informació utilitzada per fer l’Índex de Drets Humans. [en castellà]

Més informació: http://blogs.uab.cat/dretshumans/
Agenda
Educació per la pau i educació en el lleure. Complicitats i possibilitats.
El 4 de setembre.
Al Casal de Joves d'Amposta

El taller situa els elements conceptuals i metodològics clau de l’educació per a la pau conflictual, i dóna a conèixer recursos d’educació per a la pau. Està adreçat a responsables de les associacions juvenils d’educació en el lleure, monitors/es, directors/es i professorat de les escoles d’educació en el lleure.
Impulsat per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Més informació: http://www20.gencat.cat/
Human Soul. Taller de teatre de l’oprimit
El 17 de setembre
A la Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)

Taller amb metodologies de teatre de l'oprimit i de dansa (Pina Bausch) facilitat per l’Alícia González, en el marc de l'espectacle "Human Soul" que es presentarà a l'Antic Teatre. La inscripció és gratuïta, amb places limitades.
Amb la collaboració del Grup d'Educació per la Pau.

Més informació i inscripcions: miriam.acebillo@uab.cat
Exposició: Els conflictes armats dibuixats. La pau dibuixada.
Del 10 de maig al 31 de desembre
Al Campus de la UAB

Exposició itinerant, on a partir de dibuixos d’infants realitzats en contextos de conflictes armats, es convida a reflexionar sobre les conseqüències de la guerra i els desitjos de pau de la mainada.

Més informació: http://escolapau.uab.cat/dibuixos
Publicacions periòdiques:
Semàfor
Butlletí mensual de notícies sobre conflictes i construcció de pau.
núm. 245 del 22.07.10 al 02.09.10 [en castellà]

[http://escolapau.uab.cat/alerta/semaforo.php]
L'ECP als mitjans
¿Colombia en paz? [Colòmbia en pau?]
El País, 11 d’agost
Per Vicenç Fisas

El repte es posar fi al conflicte sense claudicar davant unes inassolibles exigències de la insurrecció [en castellà]

Llegir: http://www.elpais.com/
Colombia: ¿negociar con las FARC? [Colòmbia: negociar amb les FARC?]
Gara, 9 de setembre
Per Vicenç Fisas

Les dades actuals assenyalen que el president Santos és capaç de prendre mesures de certa importància, pel que si les Farc es mostren flexibles i actuen amb realisme, és possible pensar en un escenari de reformes. [en castellà]

Llegir: http://www.gara.net/
Butlletins anteriors
Com subscriure’s/desubscriure’s

ESCOLA DE CULTURA DE PAU, Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB
08193 Bellaterra, Espanya - Tel. (+34) 93 586 88 46 - Fax. (+34) 93 581 32 94 escolapau@uab.cat - escolapau.uab.cat