La Càtedra va ser fundada el 1997 per un conveni entre la UNESCO, el Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per desenvolupar activitats de docència i recerca sobre temes de pau, drets humans, desarmament, prevenció de conflictes i cultura de pau.

La principal activitat de la Càtedra és la realització de Curs sobre Cultura de Pau i Gestió de Conflictes, així com la Diplomatura de Cultura de Pau. Com a ampliació de les activitats de la Càtedra, el 1999 es va fundar a la UAB l’Escola de Cultura de Pau (ECP). El titular de la Càtedra és Vicenç Fisas, que a la vegada és el director de l’ECP.

--------------
UNESCO: http://www.unesco.org/en/unitwin/
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa : http://www.gencat.cat/diue/
UAB: www.uab.cat
Escola de Cultura de Pau: escolapau.uab.cat