CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
Municipis constructors de Pau
Formacions
Per tal de reforçar les capacitats de personal de serveis d’atenció a la comunitat (treball social, mediació, educació social...), i a tècnics municipals i entitats locals d’una diversitat d’àrees (educació, cooperació…), el programa “Municipis constructors de pau” ofereix cursos de formació en diferents formats (cursos, grups de treball, i assessorament).
Cada any se n’organitzen, en col•laboració amb entitats clau del sector, però també n’oferim sobre demanda. Si us interessa demanar algun d’aquests tallers, contacteu-nos aquí: Marina, Cecile.


Activitats de formació per professionals municipals

• Curs sobre Eines per a la transformació de conflictes en l'espai públic i comunitari
Curs adreçat a professionals que treballin en atenció a la comunitat per formar-se en capacitats i estratègies per a l'abordatge del conflicte des d'una mirada transformativa. El curs parteix de la necessitat de proveir d'estratègies per a la convivència a la comunitat i a les persones que en tenen cura, d’aportar eines d'anàlisi del conflicte i capacitar per a la intervenció noviolenta en aquest.
• Curs sobre sensibilitat al conflicte
Curs adreçat a tècnics municipals de cooperació per introduir reflexions sobre com ha de ser la cooperació internacional quan s’implementa en països en situació de tensió i/o de conflicte armat. Els cursos introdueixen les principals aportacions de teories com “Do No Harm”, o “Peace and Conflict Impact Assessment”, entre altres.
• Grups de treball sobre transformació de conflicte en l’àmbit municipal
Grup de treball adreçat a personal de serveis d’atenció a la comunitat per tal d’aportar eines per a afrontar el conflicte de forma holística, més enllà de les actuacions puntuals, i de forma a incidir en la millora de les relacions, tot assolint un canvi sostenible a nivell cultural i estructural.
• Comunitat d'aprenentatge sobre transformació de conflictes en l'àmbit municipal
Activitat adreçada a crear un espai d'intercanvi i formació continuada, des de la pràctica reflexiva, entre professionals que treballen en atenció a la comunitat, per tal d'aprofundir en les pròpies capacitats i estratègies d'afrontar el conflicte en els espais públics i comunitaris. Aquesta activitat s'estructura de forma semi-presencial, amb sessions de treball cada dos mesos i suport d'una plataforma on-line.
• Assessorament sobre transformació de conflicte en l’àmbit municipal
Acompanyament adreçat a personal de serveis d’atenció a la comunitat, per tal de donar suport en l'abordatge del conflicte.
• Assessorament sobre sensibilitat al conflicte
Acompanyament adreçat a tècnics municipals de cooperació per donar pautes per definir i valorar el greu de “sensibilitat al conflicte” de projectes de cooperació internacional que es vulguin implementar en països en situació de tensió i/o de conflicte armat. Concretament, l’acompanyament consisteix en acompanyar en la revisió de les bases de convocatòria de projectes, dels formularis per la formulació d’un projecte, i dels criteris de puntuació d’un projecte per d’acord amb els principis de la sensibilitat al conflicte.

 
Projectes

Transformació de conflictes en l’àmbit comunitari
Eines útils per a personal de serveis d’atenció a les persones i comunitats per transformar els conflictes a nivell comunitari

MaPeaCities
Mapa que recull bones pràctiques promogudes per ajuntaments d’arreu del món, dins i fora del propi municipi


Formacions

Transformació de conflictes per professionals de serveis d’atenció a les persones i comunitats
Formacions amb enfocament de pràctica reflexiva adreçat a professionals que lidien amb el conflicte a nivell comunitari. S’ofereixen formacions en tres tipus de formats: cursos, grups de treball i acompanyament.


Publicacions

Transformació de conflictes a la ciutat
Guies didàctiques per a donar eines a professionals de serveis d’atenció a les persones i actors comunitaris

Pràctiques de Diplomàcia de ciutats
Reflexions, eines i bones pràctiques de ciutats europees per prevenir la violència, transformar els conflictes, sensibilitzar i educar per la pau, aplicar polítiques coherents amb la pau, pal•liar l’impacte de la guerra en altres municipis, etc.

Idees per construir la pau
Quaderns monogràfics que descriuen pràctiques municipals promotores de pau.E-mail: pr.educacio.escolapau@uab.cat
Tel. +34 93 586 88 44
Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193
Bellaterra, España -
Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat