CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
Municipis constructors de Pau
Transformació de conflictes en l’àmbit comunitari
Des del 2011, la línia de treball de l'ECP “Transformació de conflictes en l'espai públic i comunitari” promou i estudia l’aplicació del model de transformació de conflictes utilitzat en construcció de pau, en territoris urbans sense violència armada com és el cas de Barcelona.
Generem reflexió i recursos per aportar eines entorn l'abordatge del conflicte i el foment de la convivència. Aquestes es dirigeixen als equips de professionals que fan intervenció comunitària des dels municipis. Alguns exemples són: serveis socials, professionals d'equipaments educatius, equips d'intervenció al carrer, càrrecs polítics i tècnics, serveis de gestió de conflictes i mediació, etc.

Metodologia del projecte
La metodologia de treball consisteix en organitzar espais de formació on generar debat entre les teories de transformació de conflictes i construcció de pau, i les experiències dels més de 100 professionals amb els que compartim espais de formació des de 2011. A partir dels continguts dels debats, elaborem eines teòriques i pràctiques útil per altres professionals i ajuntaments. Totes elles estan recollides en aquesta web.


Aquests articles són el resultat de la voluntat d'aprendre de l'experiència d'alguns dels equips participants en aquest projecte.

· CAIRETA, Marina (2021) Promoure la cultura de pau en entorns comunitaris
· BARRIENTOS, Andrés; CAIRETA, Marina (2017)
Educar per a la transformació de conflictes des de l'esport escolar. L'experiència de la FEEB
· CÓRDOVA, Luís; MARTÍNEZ, Toni; QUERALTÓ, Sandra (2017) La transformació de conflictes des d'un Servei de Suport a les Comunitats de Veïns/es i Espai Públic


Agraïm el suport de PROGESS SL, NO-DOS i el CEEB (Consell Esportiu Escolar de Barcelona) amb qui col·laborem per impulsar aquest projecte i fer possible aquesta web.

 
Projectes

Transformació de conflictes en l’àmbit comunitari
Eines útils per a personal de serveis d’atenció a les persones i comunitats per transformar els conflictes a nivell comunitari

MaPeaCities
Mapa que recull bones pràctiques promogudes per ajuntaments d’arreu del món, dins i fora del propi municipi


Formacions

Transformació de conflictes per professionals de serveis d’atenció a les persones i comunitats
Formacions amb enfocament de pràctica reflexiva adreçat a professionals que lidien amb el conflicte a nivell comunitari. S’ofereixen formacions en tres tipus de formats: cursos, grups de treball i acompanyament.


Publicacions

Aportacions de la construcció de pau al treball comunitari en zones vulnerables sense conflictivitat armada" a la web municipis constructors de pau
Novembre 2023 (en castellà)
Transformació de conflictes a la ciutat
Guies didàctiques per a donar eines a professionals de serveis d’atenció a les persones i actors comunitaris

Pràctiques de Diplomàcia de ciutats
Reflexions, eines i bones pràctiques de ciutats europees per prevenir la violència, transformar els conflictes, sensibilitzar i educar per la pau, aplicar polítiques coherents amb la pau, pal•liar l’impacte de la guerra en altres municipis, etc.

Idees per construir la pau
Quaderns monogràfics que descriuen pràctiques municipals promotores de pau.
Amb el suport de:
Ajuntament de Bcn Cooperació internacional, solidaritat i pau

E-mail: pr.educacio.escolapau@uab.cat
Tel. +34 93 586 88 44
Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193
Bellaterra, España -
Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat