Escola de Cultura de Pau
  Escola de Cultura de Pau
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
FacebookTwitter

dins del web
DOCÈNCIA

Fonaments de l’educació i la investigació per la PAU Anàlisi de les violències, els CONFLICTES armats i els processos de pau al món TRANSFORMACIÓ de conflictes i construcció de pau amb metodologia socioafectiva i perspectiva de gènere.
Més informació


PUBLICACIONS
Dones, Pau i Seguretat
Informe que analitza el paper de la UE i d'altres terceres parts en la promoció de l'agenda de gènere, pau i seguretat en els processos de mediació i diàleg. Publicació del projecte Whole-of-Society Conflict Prevention and Peacebuilding (WOSCAP).


EDUCACIÓ PER A LA PAU

Nou informe de l'Observatori de llibres de text sobre la didàctica de les ciències socials des d'una perspectiva de pau en els llibres de 3r d'ESO (edicions 2007, 2015, 2016).


PUBLICACIONS

Comerç d'armes i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees a països en conflicte armat és un informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l'Escola de Cultura de Pau que analitza les exportacions d'armament de la UE a països en conflicte armat.
ARTICLES I ANÀLISI

 


  • Ofereix una radiografia de les tendències i dinàmiques a nivell mundial pel que fa a les característiques i evolució dels conflictes armats, les tensions i els processos de pau, com també la dimensió de gènere en la construcció de pau (en castellà).

BASE DE DADES

Aquest instrument ofereix informació sobre una quarantena conflictes armats actius al món, més de setanta situacions de tensió i una trentena de negociacions de pau, incloent de manera específica la dimensió de gènere d'aquests contextos.
PROJECTE H2020


L'ECP participa en el projecte Whole-of-Society Conflict Prevention and Peacebuilding (WOSCAP), que busca enfortir les capacitats de la UE en prevenció de conflictes i construcció de pau. Finançat pel programa europeu Horizonte 2020.
BUTLLETÍ ECP
Gènere i pau

Publicació bimensual de seguiment de l'agenda d'activitats, articles i documentació editada, presència als mitjans de comunicació i altres activitats rellevants que realitza l'ECP.
Veure més
Presentació: “Recursos d’educació per la pau”
12 d’abril, de 18:00 a 19:30
Biblioteca Artur Martorell
Institut Municipal d’Educació
Plaça d’Espanya, 5, Barcelona
Cécile Barbeito

En el marc del cicle de conferències “Barcelona educa per la pau”, la sessió farà una reflexió crítica sobre com incroporar continguts i methodologies d’educació per la pau a l’aula, i mostrarà exemples de recursos per a fomenter l’educació per la pau a curt, mig i llarg termini. Al cicle, estructurat en sessions mensuals del 9 de novembre al 19 de maig, també intervenen Arcadi Oliveres, Laia Servera, Jaume Funes, Maria…

Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193 Bellaterra, Espanya
Tel. (+34) 93 586 88 48 - Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat