CatalanEspañol (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)
Municipis constructors de Pau
Potenciem el diàleg constant dels i les professionals i les seves experiències amb els discursos teòrics vigents perquè els contrastin i enriqueixin. Aquest procés permet crear nou coneixement útil per millorar les intervencions dels equips i augmentar la legitimitat dels seus serveis.
1. Pràctica-reflexiva
Reflexionar sobre la pròpia pràctica facilita disposar de noves idees i experiències que, si es contrasten de forma reiterada, acaben esdevenint teoria, així construïm coneixement en benefici de tots/es.
2. Teoria de canvi
Calen metodologies d’anàlisis i de generació de propostes aplicable al conflicte, la teoria de canvi n’és una.
3. Avaluar les intervencions
Avaluació: "Es important avaluar els processos per valorar com s'està fent i com es podria reforçar la intervenció en el conflicte en els serveis d'atenció a les persones."
 
Projectes

Transformació de conflictes en l’àmbit comunitari
Eines útils per a personal de serveis d’atenció a les persones i comunitats per transformar els conflictes a nivell comunitari

MaPeaCities
Mapa que recull bones pràctiques promogudes per ajuntaments d’arreu del món, dins i fora del propi municipi


Formacions

Transformació de conflictes per professionals de serveis d’atenció a les persones i comunitats
Formacions amb enfocament de pràctica reflexiva adreçat a professionals que lidien amb el conflicte a nivell comunitari. S’ofereixen formacions en tres tipus de formats: cursos, grups de treball i acompanyament.


Publicacions

Transformació de conflictes a la ciutat
Guies didàctiques per a donar eines a professionals de serveis d’atenció a les persones i actors comunitaris

Pràctiques de Diplomàcia de ciutats
Reflexions, eines i bones pràctiques de ciutats europees per prevenir la violència, transformar els conflictes, sensibilitzar i educar per la pau, aplicar polítiques coherents amb la pau, pal•liar l’impacte de la guerra en altres municipis, etc.

Idees per construir la pau
Quaderns monogràfics que descriuen pràctiques municipals promotores de pau.

Promoure la cultura de pau en entorns comunitaris

Amb el suport de:
Ajuntament de Bcn Cooperació internacional, solidaritat i pau

E-mail: pr.educacio.escolapau@uab.cat
Tel. +34 93 586 88 44
Plaça del Coneixement - Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB, 08193
Bellaterra, España -
Fax. (+34) 93 581 32 94 - escolapau@uab.cat