logo ECP
Català

|

Castellà

Butlletí de l’ECP, Num.71

Publicació: ALERTA 2021! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau

Disponible una nova edició de l'anuari, que analitza l'estat del món en termes de conflictivitat i construcció de pau a partir de tres eixos: conflictes armats, tensions i gènere, pau i seguretat. L'anàlisi dels fets més rellevants de l'any i de la naturalesa, causes, dinàmiques, actors i conseqüències dels principals escenaris de conflicte armat i tensió sociopolítica en el món permet oferir una mirada comparativa regional i identificar tendències globals, així com elements de risc i alerta preventiva de cara a el futur. Publicació, mapa i infografies disponibles en castellà i anglès.

Nou recurs: ECPodcast: Conflictes i emergència climàtica

Maig 2021

Aquest podcast, elaborat conjuntament entre l'ECP i la Revista 5W, analitza les interrelacions entre la conflictivitat armada i el canvi climàtic, amb perspectiva de gènere. A més de l’equip de l’ECP i de 5W, ha comptat amb veus expertes com el Fernando Valladares (professor i investigador del CSIC), Beatriz Felipe Pérez (investigadora mediambiental del CEDAT), l’Oriol Puig Cepero (investigador del CIDOB i professor de la UAB) i activistes com Serigne Mbaye (activista mediambiental i antirracista senegalés, actual diputat a la Comunitat de Madrid) o Milena Flórez (activista del Movimiento Ríos Vivos, Colòmbia). L'elaboració d'aquest podcast també compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Pots escoltar-lo a Ivoox i a Spotify.

Convocatòria per dues beques per cursar la Diplomatura de Cultura de Pau

L’Escola de Cultura de Pau de la UAB posa a disposició 2 beques parcials d’estudi per a poder cursar el Postgrau de Cultura de Paz, en la seva edició 2021-22 a Barcelona. El postgrau s’adreça a forma professionals i futurs professionals de l'àmbit de la cultura i la construcció de la pau. La formació aporta coneixements teòrics i pràctics sobre educació per a la pau, cultura de pau i transformació de conflictes a nivell micro (relacions interpersonals) i també aprofundeix en l'anàlisi dels conflictes armats internacionals i els processos de pau, la participació de la societat civil en la construcció de la pau, els drets humans, l'ecofeminisme i la dimensió de gènere en els conflictes i la construcció de la pau. El termini per a sol·licitar les beques és fins al 15 de setembre de 2021. Aquesta acció de beca està finançada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Més informació sobre les condicions aquí.

Agenda

Curs online “Sentir, pensar, transformar: Reflexions i eines de pensament crític per la justícia global”

Del 5 al 9 de julio

De 15:00 a 18:00

Curs online per l’Escola d’Estiu Rosa Sensat

Amb la participació de Carles Plana, Mar Cano, Pau Batet, Marina Caireta i Cécile Barbeito

La proposta està pensada per a que formadors i formadores s’apoderin com promotores del pensament crític. Començarem connectant amb el que ens mou a voler promoure el pensament crític. En el curs s’aplicarà la pràctica reflexiva per a conèixer diferents metodologies, rutines i dinàmiques de pensament crític que aportin eines, recursos, relats i maneres conscients per a promoure intervencions a l’escola que convidin a nens, nenes i joves a reflexionar críticament sobre la seva realitat i a transformar-la. Aquesta formació està co-organitzada amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat gràcies al suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). El cost del curs és de 75€ per socis i sòcies de l’A.M. Rosa Sensat, i de 95€ per persones no sòcies. Inscriu-te al curs aquí.

Jornades de Formació EduglobalSTEM “Educació STEM per la justícia global”

Del 5 al 9 de juliol, setmana 1

I del 12 al 16 de juliol, setmana 2

De 10:00 a 13:00

Online per l’ICE de la UAB

Amb la participació dels grups de treball EduglobalSTEM i EcofemiSTEAM, amb la presència de Vanesa Andreotti, Sharon Stein i Irene de Puig.

Amb aquestes jornades els grups de professorat EduglobalSTEM i EcofemiSTEAM obren un nou espai de trobada i formació amb el triple objectiu de: seguir aprenent; dissenyar bones programacions de forma col·laborativa que incorporin la mirada d’educació per la justícia global (EJG); i conèixer nous col·legues i continuar teixit xarxa entre professorat STEM amb preocupació per l’EJG. La primera setmana consisteix en xerrada-tallers amb diversos ponents amb els que es treballarà el pensament crític a les STEM i els 6 eixos de l’educació per la justícia global. Posarem especial atenció a l’eix del gènere i al paper de l’enginyeria i la tecnologia en l’EJG. La segona setmana es dedica a programar de manera col·laborativa a partir del que hem après durant la primera. Més informació aquí

Formació de monitors esportius del programa de casals d'estiu "Temps de Joc"

17 de juliol

Poliesportiu La Marbella, Barcelona.

Per Marina Caireta i Andrés Barrientos

Taller de formació en educació en i per al conflicte per als equips educatius dels casals d'estiu d'agost, impulsats per la Fundació Esport i Educació de Barcelona i dirigits a infants d'entorns socials vulnerables de Barcelona. (Aquesta formació no està oberta al públic en general). Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

Presentació “Com repensar les Polítiques de cooperació per la pau a Catalunya?”

8 de setembre

Horari per confirmar

Seu de l’ICIP, Carrer de la Tapineria, 10, Barcelona

Amb la participació de Míriam Acebillo i Cécile Barbeito

La presentació, adreçada a actors de la cooperació catalana, presentarà les conclusions de la investigació “Polítiques de cooperació per la pau. Anàlisi comparada de les polítiques públiques catalanes i valencianes (2015-2019)”. Algunes d’aquestes conclusions constaten que hi ha un desajust entre el que plantegen els plans directors, on els objectius de pau tenen una presència reduïda, amb la pràctica de la cooperació catalana, molt present en països en situació de tensió o conflicte armat. La presentació compartirà el detall d’aquestes observacions i les recomanacions per a reforçar les polítiques de cooperació per la pau a Catalunya. Aquesta investigació, que té per objectiu incidir en la definició de polítiques públiques de pau, està finançada per l’ICIP i l’AGAUR.

Tenir cura de la convivència en comunitats des de les pràctiques restauratives i la provenció de conflictes

Els divendres 10,17 de setembre, 1 i 8 octubre

De 10:00 a 12:00

Per Marina Caireta i Lola Montejo

Curs virtual per donar a conèixer la provenció de conflictes i les pràctiques restauratives com a eina de treball comunitari i creació de cultura de pau. Activitat adreçada a professionals que treballen en atenció a la comunitat per l'empresa Progress SL. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

Curs de formació de professorat en educació en el conflicte i per la convivència pacífica

14, 21 i 28 de setembre

Per Marina Caireta i Andrés Barrientos

Curs virtual de formació per als claustres de les escoles Mestre Jonama, IES Sant Feliu i EscolaLlevantí de Mar en com abordar el conflicte de forma educativa i restaurativa i promoure una convivència pacífica i potenciadora de l'alumnat. Amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics de l'Empordà.

Publicacions i recursos

Canvi Climàtic i Conflictes

Maig 2021

La publicació analitza els vincles entre canvi climàtic i diverses formes i expressions de conflictivitat, identificant tant els debats acadèmics i teòrics sobre la naturalesa i l’abast d’aquests vincles com les conseqüències polítiques de la seva securitització. Tot i que hi ha divergències importants pel que fa a les associacions de causalitat entre canvi climàtic i conflictes, sí que sembla haver-hi un consens bàsic en que l’impacte del canvi climàtic sobre els conflictes armats és contextual i indirecte, és a dir, que es produeix a través de la influència de variables climàtiques sobre factors econòmics, polítics, institucionals, demogràfics i socials íntimament associats amb l’esclat o l’agudització de conflictes. En aquest sentit, el canvi climàtic és creixentment percebut com un factor que multiplica i exacerba les tensions i riscos preexistents al país o regió en qüestió. Aquesta publicació, realitzada amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, estan disponibles en castellà i català aquí.

Canvi climàtic, desplaçament i conflictes

Maig 2021

La publicació exposa els reptes per perfilar la relació entre canvi climàtic i mobilitat humana; analitza els debats sobre el nexe entre canvi climàtic, desplaçament i conflicte; i reflexiona sobre els mecanismes de protecció per donar resposta a les persones desplaçades per motius climàtics i mediambientals. Els debats sobre el canvi climàtic han dedicat atenció als seus efectes en termes de mobilitat humana i també han posat el focus en la relació entre canvi climàtic, desplaçaments de població i conflictes. Encara que hi ha alguns consensos incipients, en general les anàlisis ofereixen mirades diverses i veus expertes recomanen abordar el fenomen en tota la seva complexitat. Aquesta publicació, realitzada amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, estan disponibles en castellà i català aquí.

Desigualtats de gènere, canvi climàtic i conflictes armats

Maig 2021

La publicació analitza les interrelacions complexes entre aquests tres fenòmens. En els últims anys, a causa de l’agreujament del canvi climàtic global, s’ha fet evident la necessitat d’abordar aquesta crisi en tota la seva dimensió analitzant les conseqüències des d’un punt de vista de gènere amb un enfocament feminista interseccional, així com les vinculacions amb la pau , la conflictivitat armada i la seguretat. Aquesta publicació analitza els impactes de gènere del canvi climàtic, així com les respostes des del feminisme i les interaccions entre les agendes de gènere, pau i seguretat i justícia climàtica. Aquesta publicació, realitzada amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, estan disponibles en castellà i català aquí.

Conflictes, pau i Covid-19

Abril-Maig 2021

Nou observatori online bimensual sobre Covid-19, conflictivitat armada i construcció de pau, que posa especial atenció a l'Àfrica subsahariana, Mediterrani i Orient Mitjà, i Mesomèrica i la Regió Andina, zones prioritàries per a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). En aquest número es destaquen a més notícies sobre els impactes de gènere de la Covid-19 i sobre l'increment en despesa d'armes malgrat el context de pandèmia. Accés a la publicació d’abril-maig de l’observatori aquí.

Pacifistas en acción! Desmilitarizar, desarmar, pacificar

Maig 2021

El llibre descriu i analitza nombroses iniciatives pacifistes de l’Estat espanyol, entre les quals nombroses accions pel desarmament i la desmilitarització, així com un article sobre l’Educació per la pau des de l’educació formal, redactat des de l’Escola de Cultura de Pau. Coordinat per Jordi Calvo i Koldobi Velasco, el llibre recull més de 35 veus. Més informació sobre el llibre aquí.

L'ECP als mitjans

24.05.21 Dia Internacional de les dones per la pau i el desarmament Entrevista amb María Villellas a El Cafè de la Ràdio a Ràdio Sabadell.
27.05.21 L'ECP analitza la incidència de la pandèmia en les negociacions de pau Sala de Premsa de la UAB.
02.06.21 Professorat crític a l’aula? Testimonis i preguntes per seguir reflexionant Per Cécile Barbeito. Diari de l’Educació.
07.06.21 Djibouti, l’enclau del desig geoestratègic Amb entrevista a Josep Maria Royo, Levante.
11.06.21 La fam s’acarnissa amb la població del nord d’Etiòpia després de set mesos de guerra. Amb entrevista a Josep Maria Royo, Diari ARA.
15.06.21 La construcció de la pau ha d'incloure la justícia climàtica Entrevista a María Villellas, La Directa.

Y además...

• La investigadora Cécile Barbeito va assistir a la conferencia online “European conference on preventing polarization and violent radicalisation” el 27 i 28 d’abril de 2021, als tallers “Education I: tools for building individual resilience against polarization and (violent) extremism" i "Getting better at getting better: evaluation, learning lessons and improving policy and practice in the EU", com a acció formativa per l’aprenentatde d’estratègies de despolatizació a Europa.

• El 4 de maig, l’investigador Jordi Urgell va mantenir una reunió de treball amb Leticia Cruz, responsable de Programa de Paz de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Mèxic, per tal d’explorar vies de col·laboració entre ambdues institucions.

• La investigadora María Villellas va participar el 5 de maig en el taller de treball “La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en África del Oeste y el Sahel” organizado pel GEA, Alianza por la Solidaridad, Intermon Oxfam.

• La investigadora de la ECP Pamela Urrutia va moderar en nom d’AiPAZ la sessió sobre "Género, memoria y paz. La participación de las mujeres en los procesos de justicia transicional y de construcción de la paz", el 6 de maig en el marc del Seminari Internacional sobre Justicia Transicional i Pau. Aquest seminari forma part de les activitats del “Tercer Foro Mundial de Ciudades y Territorios y Paz, Ciudad de México 2020-21”, i va comptar amb la participació de destacades activistes d’Argentina, Colòmbia, Mèxic i Perú. Sessió online disponible aquí.

• L’equip d’educació per la pau va participar en una missió formativa en temes d’educació en el conflicte, imatge de l’enemic i despolarització a León i Managua (Nicaragua) del 10 al 24 de maig. Les formacions s’han fet en col·laboració amb l’entitat Zaragoza con León (Nicaragua) i nombrosos actors educatius i comunitaris del país (grups de professors i professores, Universidad Politécnica de Nicaragua, etc.).

• La investigadora María Villellas va participar el 27 de maig a les “XV Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación del Foro para la Paz en el Mediterráneo” organitzades per Foro para la Paz en el Mediterráneo, CIFAL Málaga-UNITAR i UNIA, amb el títol ‘Mujer, paz y seguridad. El rol de la mujer en los conflictos armados’. Hi va fer una presentació sobre els impactes de gènere del conflicte armat a Myanmar.

• L’Escola de Cultura de Pau de la UAB va organitzar el passat 31 de maig una reunió virtual amb una desena d’entitats que treballen per la promoció de la Justícia Global amb l’objectiu de presentar les conclusions de les tres guies pedagògiques que l’ECP ha elaborat sobre la dimensió de gènere i la justícia climàtica, sobre refugi, desplaçament i justícia climàtica, i sobre conflictivitat armada i justícia climàtica. A més a més, la reunió va permetre conèixer les activitats que aquestes entitats estan duent a terme en aquest àmbit, generar un debat i possibles sinergies entre les entitats. Aquesta activitat té lloc en el marc del projecte Conflictes, Justícia Climàtica i Construcció de Pau, que està duent a terme l’ECP amb la col·laboració d'Enginyeria Sense Fronteres i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

• En el marc de la investigació “Polítiques de Cooperació per la pau”, les investigadores Míriam Acebillo i Cécile Barbeito han presentat les conclusions preliminars de la seva investigació el 31 de maig a la Coordinadora d’ONGD de València, i davant del Consell Català de Foment de la Pau el dia 14 de juny.

• L’investigadora Ana Villellas va impartir el 2 de juny una sessió sobre interrelacions amb la UE en l’àmbit de construcció de pau amb perspectiva de gènere en el marc de les activitats de la xarxa de punts focals de gènere de la Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC).

• L’Escola de Cultura de Pau de la UAB va organitzar el passat 2 de juny una reunió virtual amb representants de l’Agència Catalana de Joventut, del Consell de Joventut de Barcelona i del Consell Nacional de Joventut de Catalunya amb l’objectiu de compartir les conclusions de les tres guies pedagògiques que l’ECP ha elaborat sobre la dimensió de gènere i la justícia climàtica, sobre refugi, desplaçament i justícia climàtica, i sobre conflictivitat armada i justícia climàtica. A més a més, la reunió va permetre conèixer les activitats que aquestes entitats estan duent a terme en aquest àmbit, generar un debat i possibles sinergies entre les entitats. Aquesta activitat té lloc en el marc del projecte Conflictes, Justícia Climàtica i Construcció de Pau, que està duent a terme l’ECP amb la col·laboració d'Enginyeria Sense Fronteres i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

• El 3 de juny, l’investigadora Pamela Urrutia va participar en una sessió de treball sobre Migracions Ambientals i presenta el treball desenvolupat per l’ECP en el marc del projecto sobre emergència climàtica i conflictes, que compta amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona. L’activitat, organitzada per CERM, va comptar amb la partipació de representants de CCAR, ESF, IDHC, GEDIME, GESDI-IDP i Migraciones Climáticas.

• El 7 i 8 de juny van tenir lloc les Jornades Internacionals sobre Emergència Climàtica i Conflictivitat, organitzades per Enginyeria Sense Fronteres, amb el suport de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, amb l’objectiu de visibilitzar i aprofundir en la interrelació entre les situacions d’inestabilitat i conflicte amb el paper de la indústria extractiva i l’emergència climàtica. Aquestes jornades han comptat amb la participació de veus expertes locals i internacionals i activistes procedents de situacions d’inestabilitat i conflictes amb vinculacions amb la industria extractiva i vulneracions de drets humans de Brasil i Moçambic, i d’una elevada participació. S’hi van presentar per tres taules (Taula Inaugural: Emergència climàtica i conflictivitat des d’una mirada ecofeminista, Taula d’intercanvi d’experiències internacionals sobre crisi climàtica i conflictes, Taula sobre conflictes derivats de les polítiques climàtiques a Catalunya i el Sud Global). Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Els vídeos es poden trobar aquí.

• El 5 de juny, Cécile Barbeito va facilitar el taller “La pau als llibres de text, reflexions i eines per un ús més crític dels llibres de ciències socials” en el marc del III Congrés d’Educació per la Pau de La Vall d’Uixó (Castelló), organitzat pel Centre Delàs i l’International Peace Bureau. El taller va permetre compartir els resultats d’investigacions de l’Escola de Cultura de Pau sobre els valors als llibres de text, i sobre com elaborar o fer un ús més crític dels materials curriculars.

• El 12 de juny acaba la formació “Teixint Fils d'Emocions Pau i Art”. Aquesta, realitzada conjuntament amb l'Associació Teixint Fils d'Emocions i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, ha capacitat un grup de 30 mestres i líders comunitàries de Catalunya, Hondures, Xile, Colòmbia i Brasil en com promoure la cultura de pau a través de l'art. A partir d'aquesta formació s'han realitzat 15 projectes escolars i comunitaris de gran impacte. Vegeu els resultats i testimonis de la sessió d'avaluació aquí.

• L’Escola de Cultura de Pau va participar el dia 17 de juny a l’Assemblea General Ordinària de Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global.

• El 24 de juny, Cécile barbeito va assistir a una reunió convocada per AiPAZ amb representants del Ministerio de Educación, dins del procés de definició del nou currículum per la LOMLOE. A la reunió, en la que van participar educadors per la pau de Ceuta, Andalusia, Madrid, País Basc i Catalunya, va servir per a compartir les propostes dels membres d’AiPAZ per a incloure l’educació per la pau a nivell curricular, transversal i també de forma estructural a les escoles.

• En nom de l’ECP, Pamela Urrutia va participar en l’assemblea ordinària de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) celebrada el 28 de juny i en les reunions prèvies de la junta directiva de la xarxa.

• L’investigador Jordi Urgell va impartir la sessió “Monitoring armed conflicts and negotiations” al curs “Soft power and paradiplomacy”, organitzat per la Universitat de Girona per a estudiants d’universitats dels EUA el 28 de juny.


Com subscriure’s / Donar-se de baixa

ESCOLA DE CULTURA DE PAU, Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB

08193 Bellaterra, Espanya - Tel. (+34) 93 586 88 46 - Fax. (+34) 93 581 32 94 escolapau@uab.cat - escolapau.uab.cat

Facebook Twitter

Si tens problemes per visualitzar aquest missatge, fes clic aquí o escriu a la barra del teu exploradorhttp://escolapau.uab.cat