caenes

DECÀLEG DE CRITERIS DE JUSTÍCIA GLOBAL PER A LA VALORACIÓ I L’ELABORACIÓ DE MATERIALS CURRICULARS DE CIÈNCIES SOCIALS

Amb l’objectiu de promoure de forma més transversal i consistent els valors, continguts i metodologies de l’educació per a la justícia global als recursos didàctics de ciències socials, aquesta publicació defineix deu perspectives bàsiques (humanitzadora, de gènere, d’alteritat, intercultural, de temes controvertits, de pensament crític, de pau, d’economia sostenible, de futur i transformadora) i un seguit de recomanacions sobre com concretar-les.

La publicació s’adreça tant a les persones que creen materials curriculars com a aquelles que els utilitzen, d’acord amb els següents objectius:

  • Orientar a les persones que dissenyen materials i seqüències didàctiques, per tal que incorporin de forma més transversal i significativa els criteris de justícia global als materials curriculars.
  • Aportar pistes per avaluar críticament els materials curriculars i prendre decisions sobre el seu ús.

Aquesta publicació forma part del projecte “Entre Línies”, que vol incidir en els continguts dels materials didàctics que es dissenyen i s’utilitzen en les classes de ciències socials en particular.