caenes

Las mujeres y los conflictos armados.

María Villellas, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.
Dossier Ciutats Constructores de Pau

Ciutats Constructores de Pau és un projecte conjunt entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb la participació d’altres municipis catalans i d’altres institucions i entitats, que vol donar a conèixer la feina dels activistes per la pau, i ajudar a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa de la pau en la nostra tasca quotidiana. Es tracta d’organitzar l’estada a Catalunya d’un grup de sis activistes per la pau durant un període de dotze dies per organitzar un seguit d’activitats de diferent naturalesa: xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles, etc., que serviran per donar a conèixer la seva tasca i la importància de donar-los suport.

Ver PDF

Ver también

Director de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona: «Canadá y el Vaticano no van a actuar de garantes»

Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona y …