caenes

Professorat competent en conflictes i ciutadania global

“El 76% dels mestres afirma no estar preparat o no saber afrontar situacions de bullying” (Sidrera et al, 2019)

Amb aquesta línea de treball pretenem millorar les competències del professorat en matèria de transformació de conflictes, entre altres continguts de justícia global (Educació per la pau, gènere, intercultural, justícia econòmica, sostenibilitat…). Per a fer-ho, ens proposem els següents objectius específics:

  • Incidir en la inclusió de la formació en transformació de conflictes en el currículum universitari (formació inicial)
  • Millorar les competències del professorat en transformació de conflictes, mitjançant la formació a equips docents (formació continuada)

PUBLICACIONS

Algunes de les publicacions que hem tret, per tal d’argumentar la necessitat d’una millor formació de professorat, i d’identificar bones pràctiques a altres països europeus, són:

  Hakvoort, Ilse; Kostiainen, Arja; Passerini, Elena (Eds.); Barbeito, Cécile; Cosic, Ivana; Delvou, Marjolein; Hennebo, Magda; Renoux, Christian (2018). Teacher & Conflict: where are we? [Professorat i conflicte: on estem?]. Paris: Educate. L’informe fa un diagnòstic de les polítiques de formació inicial (universitària) i continuada del futur professorat en matèria de resolució noviolenta de conflictes a Croàcia, Espanya (a Andalusia, Catalunya, Euskadi), França, Itàlia, i Suècia: analitza fins a quin punt les universitats i els cursos de formació continuada de professorat inclouen assignatures o continguts que tractin l’educació en el conflicte, i n’identifica bones pràctiques europees. (en anglès)
 
  Barbeito, Cécile; Delvou, Marjolein (Eds.) Cosic, Ivana; Hakvoort, Ilse; Kostiainen, Arja; Kruhonja, Katerina; Passerini, Elena; Renoux, Christian (2018). Advocacy for Nonviolent Conflict Transformation Education. State of the Art in Five Countries and at the European Level [Incidència a favor de l’Educació per la transformació noviolenta dels conflictes: Estat de la Qüestió a cinc països i a nivell europeu]. Paris: Educate. Partint d’un diagnòstic inicial que analitza fins a quin punt la formació inicial i continuada de professorat a cinc països europeus inclouen formació en educació en la transformació noviolenta dels conflictes, l’informe explora les possibilitats per a possibles campanyes d’incidència als diferents països. Per a això, analitza campanyes prèvies, actors-clau i possibles escletxes en les polítiques educatives existents, i defineix un pla d’acció per incidir en les polítiques de formació inicial del professorat per a cada país (en anglès).
 
  Delvou, Marjolein; Barbeito, Cécile; (Eds.) Hakvoort, Ilse; Kostiainen, Arja; Kruhonja, Katerina; Passerini, Elena; Renoux, Christian. Documento de posición EduCATe ¡El profesorado es clave! [Document de posició EduCATe: El professorat és clau!]. Paris: Educate. Basat en els diagnòstics dels dos informes anteriors, el document formula recomanacions per una política educativa que aposti per la formació inicial en educació en el conflicte del futur professorat. Algunes d’aquestes recomanacions són la recollida de dades sobre conflictes a l’aula, el reconeixement de la transformació de conflictes com una competència-clau del professorat, la promoció de projectes educatius de centre i la implicació de la comunitat per a la resolució dels conflictes, el  reforç de la formació inicial i continuada del professorat en aquests àmbits (en anglès, espanyol, francès, italià, serbo-croata, i suec).

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Oferim formacions i assessoraments a mida a centres sobre educació per la pau, transformació de conflictes, convivència escolar a través de metodologies participatives i de la pràctica reflexiva.

En trobareu més informació aquí.

Si teniu dubtes puntuals, també podeu consultar el nostre web interactiu “L’educació per la pau i la convivència, un projecte de centre”, que planteja preguntes i aporta pistes i recursos.

EL PROJECTE ALS MITJANS

· Mirando hacia adelante: necesidades formativas emergentes para aprender a convivir. Marina Caireta, Junio 2012. Revista CONVIVES.kids bounce house

· Progresos y retos de la educación para la paz en Cataluña. Cécile Barbeito i Marina Caireta. Tiempo de Paz nº99. Invierno 2010, p.53-60. 

SINÈRGIES AMB ALTRES ACTOES I SUPORT INSTITUCIONAL

Per tal d’incloure la inclusió de competències de transformació de conflictes a la formació inicial de professorat, l’ECP ha participat en reunions del programa ESDU, impulsat per a Fundació Autònoma Solidaria, i que té per objectiu incorporar de forma més transversal els continguts de la Justícia Global a les universitats públiques catalanes.

Aquesta línia de treball es remunta a l’origen del programa d’educació per la pau l’any 2002. Puntualment, ha rebut el suport econòmic de la UE (Erasmus + 2016-2018, a través del projecte EduCaTe),  i de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.