Home / ECP en los medios 2020 / 12 Grans problemes de la humanitat més enllà del coronavirus.

12 Grans problemes de la humanitat més enllà del coronavirus.

Diari Crític. Amb dades sobre conflictivitat de l’ECP.

No hi ha una sola línia que separi el que anomenem el nord i el sud global. hi ha múltiples línies que separen rics i pobres, homes i dones, persones blanques i racialitzades, d’esquerres i de dretes, dins dels mateixos països. totes aquestes fronteres s’entrecreuen per formar una troca global de desigualtats i injustícies. davant el naufragi, però, sí que hi ha alternatives en tots els fronts de la batalla: des de l’emergència climàtica fins a les desigualtats de gènere, passant pels abusos de les empreses transnacionals o la manca d’un habitatge digne per a tothom.

Veure més

Ver también

EDUGLOBALSTEM, Evaluación de un proceso de empoderamiento del profesorado de áreas STEM en EJG

Por Marina Caireta Sampere, Felip Lorenzo Moreno, Mariano Flores Matamoros La presente comunicación se realizó …