caenes

Diàleg a Catalunya

JUSTIFICACIÓ, ANTECEDENTS; DESCRIPCIÓ

Davant el conflicte polític i social sobre l’estatus de Catalunya, des de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB ens hem posat per objectiu contribuir a la transformació d’aquest conflicte. Per aconseguir-ho treballem amb actors diversos de la societat catalana:

· Promovem l’intercanvi de percepcions i emocions entre persones i grups de sensibilitats polítiques diferents creant espais de diàleg empàtic;

· Analitzem i donem a conèixer iniciatives de construcció de pau portades a terme en altres contextos de conflicte.

Aquestes són només algunes de les accions públiques que hem promogut:

PUBLICACIONS I RECURSOS

El conflicte sobre l’estatus de Catalunya: radiografia de 2019  

El conflicte sobre l’estatus de Catalunya: radiografia de 2019

Document d’anàlisi sobre l’evolució del conflicte el 2019, que forma part de l’anuari Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau. En la primera part d’aquest document s’exposa una síntesi del conflicte i, en una segona part, s’analitza l’evolució durant el 2019, amb atenció a elements de conflicte i d’iniciatives de diàleg. Amb la seva difusió, l’ECP vol contribuir a la discussió assossegada i la transformació del conflicte amb perspectiva de cultura de pau. (Descarrega’t l’informe en català. o castellà).

L’experiència d’Ahotsak: Dones pel diàleg al conflicte basc  

L’experiència d’Ahotsak: Dones pel diàleg al conflicte basc.

Aquest informe analitza l’experiència d’Ahotsak (Veus), un moviment sorgit en els 2000 que va reivindicar el paper de les dones en la recerca de solucions al conflicte basc. Estava integrat per dones de la pràctica totalitat de l’espectre polític del País Basc, així com dones de sindicats i del moviment feminista. Ahotsak va plantejar la necessitat d’apostar per un diàleg sense prejudicis ni condicions. Des de la pluralitat de veus i amb una metodologia de construcció de consensos ( “buscar el que ens uneix”) van contribuir significativament a la construcció de pau al País Basc, i pot ser inspirador per al context a Catalunya. (Descarrega’t la publicació en català, castellà i anglès).

Conviure (amb la polarització) als centres educatius  

“Conviure (amb la polarització) als centres educatius”:

Recomanacions adreçades a docents per tal de dialogar sobre el conflicte català a les aules. Aquestes recomanacions es poden completar amb la guia “Discrepància benvinguda”, sobre com abordar temes controvertits a les aules.

US PODEM DONAR SUPORT?

Si us interessa abordar aquesta qüestió en la vostra organització o centre escolar, des de l’ECP oferim:

· Activitats de diàleg: Facilitació d’espais de diàleg amb col·lectius amb mirades diferents respecte del conflicte.

· Tallers per abordar temes controvertits: Tallers de formació adreçats a persones educadores (professorat, famílies-AFAs) per a aportar pistes sobre com abordar temes controvertits a les aules de forma segura i empàtica. (per més informació, consulteu el nostre tríptic).