caenes

Quaderns de Construcció de Pau

 • Quaderns de Construcció de Pau és una col•lecció que té per objectiu difondre i apropar al públic interessat les investigacions que l’ECP realitza en l’àmbit de la construcció de pau. Els quaderns d’investigació segueixen tres línies de treball fonamentals: alguns estan plantejats com a documents d’anàlisi sobre diferents temes d’actualitat, aportant reflexions de caràcter acadèmic. Altres són documents on es formulen propostes que facilitin la intervenció dels actors implicats en els diferents àmbits de la construcció de la pau. I finalment s’editen monogràfics d’anàlisi de conflictes armats, tensions, processos de pau o processos de rehabilitació postbèl lica, fruit de l’anàlisi sobre el terreny del personal investigador de L’ECP.


  QCP28
  L’experiència d’Ahotsak:
  Dones pel diàleg en el
  conflicte basc

  Autors/es: Ana Villellas Ariño, María Villellas Ariño, Pamela Urrutia Arestizábal
  Juny de 2020


  RESUM: Aquest informe analitza l’experiència d’Ahotsak (Veus) un moviment sorgit en els 2000 que va reivindicar el paper de les dones en la recerca de solucions al conflicte basc. La iniciativa va destacar per aglutinar una gran varietat d’actors des del punt territorial i sectorial, al reunir dones de la pràctica totalitat de l’espectre polític del País Basc i Navarra i del País Basc francès, a més de dones de sindicats i organitzacions feministes d’aquests territoris. Ahotsak va plantejar la necessitat d’apostar per un diàleg sense prejudicis ni condicions. Des de la pluralitat de veus i amb una metodologia de construcció de consensos ( “buscar el que ens uneix”) van contribuir significativament a la construcció de pau al País Basc.
  L’informe s’estructura en sis apartats. En primer lloc, es descriu el context del conflicte basc i les circumstàncies en què sorgeix Ahotsak. En segon lloc, s’analitza la trajectòria d’Ahotsak distingint tres fases de la seva evolució. En tercer lloc, es destaquen alguns factors facilitadors i aspectes metodològics de la iniciativa. El quart apartat se centra en els obstacles que va haver d’enfrontar Ahotsak, mentre que el cinquè dedica atenció als impactes positius de l’experiència. L’últim apartat de l’informe es focalitza en qüestions de sostenibilitat, llegat i aprenentatges de l’experiència.

  L’experiència d’Ahotsak: Dones pel diàleg en el conflicte basc
   La experiencia de AHOTSAK: Mujeres por el diálogo en el conflicto vasco


  QCP27 Violència sexual en conflictes armats.
  Autors/es: Ana Villellas, Pamela Urrutia, Josep Maria Royo y María Villellas
  Juny de 2016


  RESUM: Aquest informe analitza la violència sexual en els conflictes armats, un fenomen invisibilitzat al llarg de la història. Recentment, la comunitat internacional ha mostrat una preocupació més gran per aquest tipus de violència, present en un important nombre de conflictes armats actius, i ha posat en marxa algunes iniciatives per donar resposta a aquesta greu violació dels drets humans. La violència sexual té lloc tant en contextos de pau com de conflicte armat, si bé l’existència d’un conflicte armat pot contribuir al seu increment. Aquest informe analitza causes i conseqüències d’aquest tipus de violència.


  QCP26 Processos de pau amb perspectiva de gènere. Inclusivitat i participació.
  Autors/es: María Villellas Ariño
  Juny de 2016

  RESUM: Aquest informe analitza la integració de la perspectiva de gènere als processos de pau. Tot i que després de l’aprovació de la resolució 1325 sobre les dones, la pau i la seguretat s’han produït alguns avenços destacables, la majoria dels processos de pau que tenen lloc en l’actualitat segueixen reproduint dinàmiques patriarcals d’exclusió de les dones i de la perspectiva de gènere. No obstant això, cada vegada hi ha més evidències que sustenten que els processos inclusius en què no es reprodueixen dinàmiques d’exclusió de les dones i la societat civil obtenen millors resultats en termes de signatura d’acords així com de sostenibilitat en la implementació d’aquests.


  QCP25 El diàleg de pau a Turquia i la dimensió de gènere. Aprenentatges per a una mirada transformadora dels processos de pau des d’una perspectiva feminista.
  Autors/es: Ana Villellas Ariño
  Juny de 2015


  RESUM: Aquest informe analitza el procés de diàleg entre Turquia i el PKK, conegut com el Procés d’Imrali, des d’una perspectiva de gènere, identificant tant finestres d’oportunitats com riscos i obstacles a la participació de les dones i a la incorporació d’una agenda transformadora en clau de gènere. A les dificultats generals a les que ha hagut de fer front el procés de pau des dels seus inicis a principis de 2013 –incloent els interrogants sobre la voluntat política real de solució del conflicte, la fragilitat dels mecanismes del procés i la volatilitat interna i regional–, s’afegeixen obstacles específics de gènere relatius a les resistències a la participació de les dones. Tot i així, durant 2015 va donar-se llum verda a la participació formal del moviment de dones kurdes al procés de diàleg. Son moltes les demandes específiques i transversals de les dones, com també són molts els reptes i interrogants en clau de gènere.


  QCP24 Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Novembre de 2011


  RESUM: Tras la firma de un acuerdo de paz, lo habitual es poner en marcha un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes, conocido como DDR, en un esfuerzo para la normalización de la vida de las personas que durante años han empuñado las armas. Este proceso requiere de una profunda planificación, la participación de la sociedad civil y, en muchos casos, de organismos internacionales. La experiencia de muchos de estos procesos muestra los errores que no hay que repetir.


  QCP23 Conflicto palestino-israelí: ¿Más proceso que paz? Veinte años de propuestas frustradas y claves de la nueva encrucijada.
  Autors/es: Pamela Urrutia Arestizábal
  Setembre de 2011


  RESUM: El conflicto palestino israelí es considerado como uno de los más complejos y enquistados a nivel mundial. Desde su inicio hace más de seis décadas la disputa más emblemática de Oriente Medio ha motivado sucesivos episodios de conflicto armado en la región. En paralelo, se han impulsado iniciativas que han intentado buscar una salida negociada sin que hasta ahora hayan logrado resolverse algunos de los temas clave y aparentemente intratables del conflicto, como la definición de fronteras, el destino de los refugiados palestinos y el futuro de Jerusalén. A casi veinte años de la Conferencia de Madrid y del proceso de Oslo, y en un contexto actual de profundo impasse en las negociaciones, el presente informe revisa las principales –y frustradas- propuestas de paz que se han presentado en las últimas dos décadas en el marco de la disputa entre palestinos e israelíes. Tras dibujar este recorrido, el documento también aborda el escenario que ha comenzado a configurarse en 2011, a partir de una serie de acontecimientos que pueden incidir en el curso del conflicto. La repercusión geoestratégica de la Primavera Árabe, la reconciliación entre Hamas y Fatah, la apuesta por el reconocimiento de un Estado palestino en la ONU y las expectativas de una Tercera Intifada son objeto de análisis en este informe, en un intento por aportar algunas claves sobre la nueva encrucijada del conflicto palestino israelí.


  QCP22 Turquía y la cuestión kurda: reflexiones sobre construcción de paz. (en inglés)
  Autors/es: Ana Villellas
  Juny de 2011


  SUMMARY: The Kurdish question in Turkey is one of the most pressing challenges in the republic of Turkey, while the interrelated armed conflict involving the PKK armed guerrilla is among the oldest ongoing wars in the world. This report argues that the conflict over the Kurdish question (broadly understood in all its dimensions) has reached over the years a phase in which ambivalent synergies coexist. On one hand, multiple processes and factors at different levels and fields have led the conflict to a stage of conflict-resolution opportunity. That is, there are conditions opening the door to the peaceful resolution of the conflict, which implies peace efforts at this stage are strategic. However, on the other hand, and as the 2009-2010 period has shown, there are multiple obstacles and risks, including non-inclusive and non-comprehensive approaches to the conflict which could perpetuate it or lead it to less tractable conflict expressions and further antagonism. This report reflects on this junction and its dilemmas and challenges, specifically in terms of peacebuilding, including building sufficient consensus on how to deal with the Kurdish issue and on how to engage with and anchor conflict-resolution processes.


  QCP21 El oficio de la mediación en conflictos armados.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Maig de 2011


  RESUM: Docenas de diplomáticos de varios países realizan tareas de facilitación en contextos conflictivos. Muchos de ellos son representantes especiales del secretario General de la ONU. En el presente Quadern se traza un perfil de muchos de ellos, sus destinos y desafíos, en un oficio en el que intervienen diplomáticos profesionales, politólogos, economistas, especialistas en cooperación al desarrollo o trabajadores humanitarios. El Quadern finaliza con una serie de consejos para los trabajadores en la construcción de paz, tanto desde la diplomacia tradicional como en la diplomacia ciudadana.


  QCP20 Educar para una Cultura de Paz.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Maig de 2011


  RESUM: La cultura de paz es una tarea educativa que pasa por educar en y para el conflicto, en desenmascarar la violencia cultural y el patriarcado, en educar para la disidencia, el inconformismo y el desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar a cabo el desarme cultural, en promover una ética global y en buscar un consenso fundamental sobre convicciones humanas integradoras, entre otras cosas.


  QCP19 El proceso de paz en Filipinas.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Abril de 2011


  RESUM: El Gobierno filipino mantiene abiertas negociaciones con las guerrillas del MILF y del NPA, con las facilitaciones de Malasia y Noruega, respectivamente. Ambas negociaciones discurren satisfactoriamente, y es posible que a lo largo del 2011 se logren acuerdos sustantivos. El presente informe analiza el transcurso de dichos procesos, desde sus inicios hasta el primer trimestre de 2011.


  QCP18 El proceso de paz del Sáhara Occidental: Una propuesta de salida negociada.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Gener de 2011


  RESUM: El conflicto del Sáhara Occidental data del año 1975. Desde 1991 se han desarrollado múltiples negociaciones, auspiciadas por Naciones Unidas, que no han dado resultado hasta el presente, debido a la incompatibilidad de las posiciones entre el Gobierno de Marruecos, partidario de una autonomía, y el Frente POLISARIO, que reclama un referéndum de autodeterminación, con la opción de la independencia.


  QCP17 El proceso de paz en Colombia.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Novembre de 2011


  RESUM: El conflicto colombiano es el más antiguo del mundo que todavía no se encuentra en fase de negociación. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas han existido intentos de encontrar una salida política negociada. Este Quadern repasa dichos intentos, tanto de la guerrilla de las FARC como del ELN, y analiza las posibilidades de diálogo con el actual Gobierno colombiano.


  QCP16 El proceso de paz en el País Vasco.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Setembre de 2011


  RESUM: El presente ensayo analiza los esfuerzos para abrir negociaciones con ETA desde el principio de la democracia hasta nuestros días, con especial atención al último intento, fallido, del Gobierno de J.L Rodríguez Zapatero. También se analiza la evolución de la izquierda abertzale y su última apuesta por las vías exclusivamente políticas y no violentas.


  QCP15 La violencia sexual como arma de guerra.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Setembre de 2011


  RESUM: La violencia sexual es una de las armas de guerra más extendidas en los conflictos armados contemporáneos. Su eficacia como instrumento de terror colectivo e individual de manera simultánea explica en parte su presencia en un elevado número de contextos afectados por la violencia armada y política. Desde que en la década de los noventa, tras el genocidio de Rwanda y los conflictos armados que asolaron la región de los Balcanes, la violencia sexual como arma de guerra se convirtiera en una cuestión de interés público después de una larga historia de silenciamiento, su presencia en los debates públicos sobre los conflictos armados y su impacto en la población civil ha sido creciente. No obstante, esta Maig r preocupación pública –fruto en gran medida de los esfuerzos de las organizaciones de mujeres de lugares afectados por esta violencia– no siempre se ha traducido en respuestas que hayan significado una Maig r protección para las mujeres supervivientes. Tomando como marco de referencia la perspectiva de género y las contribuciones feministas al análisis de los conflictos armados, así como el enfoque psicosocial en el acompañamiento a las víctimas de los conflictos, este cuaderno pretende aportar una reflexión sobre las causas y el impacto de la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres en los conflictos armados contemporáneos y analizar algunas experiencias de respuesta frente a esta violencia, desde una perspectiva crítica.


  QCP14 Procesos de paz comparados.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Abril de 2010


  RESUM: El presente ensayo resume los procesos de paz acontecidos en once países: El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Angola, Sudáfrica, Tayikistán, Sierra Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal. Abarca procesos iniciados entre 1984 (El Salvador) y 2002 (Nepal), con duraciones que van de los cuatro años de Nepal a los 21 de Irlanda del Norte. La Maig ría han tenido mediaciones (4 de Naciones Unidas), y en cuanto a los motivos de fondo, cuatro han sido por la democratización del país, tres por el reparto del poder político y tres por el autogobierno.


  QCP13 Hanoi está más cerca que Delhi. Análisis de los conflictos y los dilemas de construcción de paz en el Nordeste de la India y el Sudeste Asiático desde una perspectiva comparada. (en inglés)
  Autors/es: Jordi Urgell García – María Villellas Ariño
  March 2010


  SUMMARY: Most of the exhaustive literature that exists about the armed conflicts in North East India focuses its analysis on the centre-periphery relationship between the government of India and the political elites, insurgencies and state governments in North East India. There also exists a growing body of literature dealing with the transnational dimensions of the conflicts in North East India, a region that shares 98% of its borders with other countries and only 2% with India. However, there have been no systematic efforts to analyze the political situation from a comparative perspective. This paper compares some of the conflicts in North East India –mainly the cases of Assam, Manipur, Nagaland and Tripura– with those in South East Asia –Indonesia (Aceh), the Philippines (Mindanao), Thailand (south) and Burma (east)– in terms of the conflicts’ causes and dynamics, the insurgencies’ goals, narratives and tactics and the governments’ conflict management strategies. Although further research is needed on this comparative perspective, one preliminary conclusion of this paper is that there are many similarities between those conflicts in North East India and South East Asia.


  QCP12 Introducción a los procesos de paz.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Febrer de 2010


  RESUM: Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros”. Con esta definición inicial se destaca la idea de que un “proceso” no es momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo para en un momento determinado alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso mediante el diálogo y el consenso a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física, y mediante la implementación de los acuerdos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto. En el cuaderno se señalan los modelos de procesos de paz, las etapas que se siguen, los casos de Guatemala, Sudáfrica e Irlanda del Norte, así como los riesgos habitales que sufren los procesos y los retos de la etapa de implementación de los acuerdos de paz.


  QCP11 La guerra de la RD Congo, más allá de sus recursos.
  Autors/es: Josep Maria Royo
  Decembre 2009


  RESUM: Los diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportaron la retirada oficial de las tropas extranjeras y la formación de un Gobierno de transición entre 2003 y 2006, y la celebración de unas elecciones que configuraron un nuevo gobierno a partir de esa fecha. Sin embargo, no ha supuesto el fin de la violencia en el este del país, debido al papel del Gobierno congolés, de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y del FDLR, responsable del genocidio de Rwanda en 1994. Así, la región sigue siendo el escenario de uno de los conflictos armados más graves y de más difícil resolución de la actualidad. Durante el año 2009 las FARDC llevaron a cabo una ofensiva contra el grupo hutu rwandés FDLR que no sirvió para neutralizar al grupo sino que contribuyó a una nueva escalada de la violencia en la zona. Diversas iniciativas tienen que llevarse a cabo en paralelo para poner fin a esta situación, en las que deben estar involucrados los Gobiernos de Rwanda, RD Congo, los diversos grupos armados de la región y en especial las FDLR, la población civil y en especial las comunidades rwandófonas de las provincias de Kivu Norte y Sur, así como el resto de países vecinos y la comunidad internacional.


  QCP10 Las medidas de creación de confianza como alternativa al rearme en Suramérica.
  Autors/es: Vicenç Fisas
  Decembre 2009


  RESUM: A lo largo del año 2009 se ha producido en América Latina un intenso debate sobre si se estaba produciendo un fenómeno de rearme en Suramérica, y a partir de dos constataciones: el aumento de un 50% de los gastos militares en la región durante la última década, y las importantes compras de armamento que han realizado últimamente algunos países, Venezuela y Brasil, en particular, con el correspondiente riesgo de desencadenar un fenómeno de acción-reacción que comporte el rearme de toda la región.

  En este ensayo se pretende mostrar el alcance de estos fenómenos y proponer una respuesta alternativa basada en la creación de medidas de confianza que sustituya a la lógica del rearme.


  QCP09 Diagnóstico de construcción de paz. Análisis de la perspectiva de construcción de paz en la cooperación al desarrollode las comunidades autónomas.
  Autors/es: Cécile Barbeito Thonon – Gema Redondo de la Morena – Míriam Acebillo Baqué
  Octubre 2009


  RESUM: Los organismos de cooperación de las comunidades autónomas intervienen, tal vez sin ser conscientes de ello, en una proporción muy alta de países en situación de conflicto armado. Sin embargo, la articulación de políticas de construcción de paz es todavía muy incipiente en la cooperación española.

  La presente investigación, elaborada a partir del análisis de planes directores, convocatorias, cuestionarios y más documentos, permite observar diferentes grados y formas de incorporar la perspectiva de construcción de paz, o de sensibilidad al conflicto, de dichos actores.

  El diagnóstico, por último, permite formular recomendaciones, y visibilizar posibles vías al alcance de las Agencias de Cooperación que les permitan relacionar el desarrollo y la construcción de paz de forma más efectiva.


  QCP08 La regió autònoma del Kurdistan: riscs i reptes per a la pau.
  Autors/es: Núria Tomàs – Ana Villellas
  Juliol de 2009


  RESUM: Des de la fi del règim de Saddam Hussein l’any 2003, la regió autònoma del Kurdistan afronta reptes nombrosos per a la construcció i la consolidació d’una pau duradora. Alguns d’aquests reptes estan vinculats al llegat de violència organitzada i massiva que va deixar aquest règim. Així mateix, n’hi ha de relacionats amb les qüestions pendents d’un passat recent marcat també per un conflicte armat intern entre les faccions kurdes. Una altra mena de reptes, complexos per la manca d’acords que els envolta, tenen a veure amb el nou escenari posterior a 2003: d’una banda, els temes relacionats amb el nou marc constitucional iraquià, especialment la determinació de l’estatus dels anomenats «territoris en disputa», juntament amb la resolució de les tensions sorgides en la relació Bagdad-Arbil; d’altra banda, qüestions internes de la regió autònoma del Kurdistan vinculades al seu procés de normalització política i social, especialment quant a governabilitat i participació, drets humans i dimensió de gènere. Si bé les pautes i els riscs de violència són diferents en uns casos i uns altres, es tracta de reptes fonamentals per promoure la pau en una regió, la del Kurdistan, que oscil•la entre l’herència i el cansament social de la violència.


  QCP07 Pasado, presente y futuro en Mindanao. Análisis de los procesos de paz y reintegración del MNLF y el MILF.
  Autors/es: Albert Caramés Boada
  Juny de 2009


  RESUM: Perfilar la situación de conflictividad en la región de Mindanao (Filipinas) supone hablar tanto de los principales y múltiples actores intervinientes (MNLF, MILF, NPA, Abu Sayyaf y Gobierno) como de elementos transversales que conciernen a la situación regional. Filipinas, en especial la región de Mindanao, cuenta con diversas experiencias recientes sobre la reintegración de ex combatientes y la integración de parte de éstos en las fuerzas de seguridad gubernamentales. La singularidad de la aproximación de reintegración llevada a cabo en Mindanao, especialmente para el MNLF, implica la diferenciación de procesos más convencionales de DDR, debido especialmente a la ausencia de unas fases de desarme y desmovilización y la focalización específica en procesos de rehabilitación. Así, la posible incorporación de un programa de DDR en el proceso de paz entre el gobierno y el MILF presenta varios retos e interrogantes. El presente informe pretende realizar un análisis del conflicto armado en Mindanao y las perspectivas del proceso de paz en la isla.


  QCP06 Escenarios de paz y de guerra en el norte de Uganda.
  Autors/es: Josep Maria Royo
  Juliol de 2008


  RESUM: El norte de Uganda sufre desde 1986 un conflicto armado en el que el grupo armado de oposición Lord’s Resistance Army (LRA), movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph Kony, intenta derrocar el Gobierno, instaurar un ré- gimen basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y superar la marginación en la que se encuentra la comunidad acholi. La violencia contra la población civil, el secuestro de miles de menores para engrosar las filas del grupo armado y los enfrentamientos entre éste y las FFAA han provocado miles de víctimas mortales y el desplazamiento forzado de dos millones de personas. El LRA fue ampliando sus actividades al sur de Sudán hasta que en 2002 el Gobierno sudanés permitió a las FFAA ugandesas penetrar en su territorio en persecución del grupo, provocando una escalada de la violencia y la ampliación del conflicto a esa zona.

  Tras diversos contactos y tentativas exploratorias para iniciar un proceso de paz entre representantes del Gobierno y el LRA en los años noventa, y la irrupción de la Corte Penal Internacional dictaminando órdenes de arresto para los líderes del grupo, desde julio de 2006 se inicia un esperanzador proceso de paz en Juba, Sudán. En la actualidad, este proceso se encuentra pendiente de la firma del acuerdo de paz definitivo, que debería tener lugar en abril de 2008, aunque este momento se ha pospuesto de forma indefinida, quien sabe si definitivamente, y puede llegar a suponer la ruptura definitiva del proceso de paz y el inicio de una nueva fase de violencia.


  QCP05 Côte d’Ivoire: retos y cuestiones pendientes un año después de Ouagadougou.
  Autors/es: Cécile Barbeito Thonon – Albert Caramés Boada – Patricia García Amado
  Juliol de 2008


  RESUM: Tras los sucesivos fracasos en la implementación de los Acuerdos de Paz, el contexto actual en Côte d’Ivoire parece superar la situación de impasse. Algunos avances significativos en las disposiciones previstas en el Acuerdo Político de Ouagadougou (APO), y la voluntad del conjunto de actores de la sociedad de superar la fase armada del conflicto han generado un clima de confianza entre las partes y de presión para el avance en el proceso de paz. Aún así, el proceso electoral, el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, y el proceso de reconciliación nacional, principales aspectos regulados por los acuerdos de paz, se desarrollan con ciertas deficiencias. El presente documento analiza los principales progresos y los retos pendientes en los tres campos mencionados para el avance favorable del proceso de paz en Côte d’Ivoire.


  QCP04 Nepal: una mirada de género sobre el conflicto armado y el proceso de paz.
  Autors/es: María Villellas Ariño
  Juny de 2008


  RESUM: Nepal atraviesa un momento crucial para su futuro. Tras dos años de un largo y no siempre fácil proceso de paz, se inician importantes reformas que pretenden sentar las bases de una nueva sociedad haciendo frente a algunas de las causas estructurales que motivaron el estallido del conflicto armado. Las mujeres nepalíes se han visto profundamente afectadas por este conflicto armado, que tanto en su origen como en su transcurso ha tenido una dimensión de género notable, al igual que sucede en otros muchos conflictos. Varios han sido los factores que han evidenciado esta dimensión, como la utilización de la violencia de género o el elevado número de mujeres combatientes en las filas maoístas, pero también el hecho de que el proceso de negociaciones que condujo a la firma del acuerdo de paz fuera enormemente excluyente para las mujeres. El objetivo de este informe es ofrecer un análisis del conflicto armado y del proceso de paz que atraviesa Nepal desde la perspectiva de género, haciendo un análisis de esta realidad desde un punto de vista feminista. Con esta intención se analiza el conflicto armado que tuvo lugar entre 1996 y 2006 en Nepal desde la perspectiva de género con especial atención a las consecuencias de la guerra y a la implicación activa que tuvieron las mujeres en ella. En segundo lugar se analiza el proceso de paz que puso fin al conflicto armado, tanto en lo que respecta a las negociaciones, como a la implicación de la sociedad civil y la comunidad internacional desde una perspectiva de género. Finalmente, se apuntan algunos de los retos más importantes para lograr que el proceso de rehabilitación posbélica tenga lugar de la manera más inclusiva y menos discriminatoria posible, dando espacio a transformaciones de amplio calado que pongan fin a la exclusión de las mujeres nepalíes.


  QCP03 ¿Líbano: ¿oportunidades más allá del impasse?.
  Autors/es: Núria Tomàs
  Març de 2008


  RESUM: El presente informe analiza la crisis política desatada en el Líbano en 2005 tras el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri. El documento aborda, por un lado, los antecedentes de la crisis, desde las características y singularidades de la creación del Líbano hasta la paralización actual, haciendo especial énfasis en el bloqueo en torno a la votación presidencial y el deterioro de la seguridad en este contexto. Por otra parte, se abordan los retos que se plantean en el país más allá del actual impasse.


  QCP02 Una aproximación al proceso de rehabilitación de Kosovo desde una perspectiva de género. (en inglés)
  Autors/es: Ana Villellas Ariño – Gema Redondo de la Morena
  Gener de 2008


  SUMMARY: This paper analyses the post-war rehabilitation process in Kosovo from a gender perspective. After a brief historical background to locate events, the paper introduces the work carried out by the international community in Kosovo and the way this was organised highlighting achievements and constraints that can put the sustainability of the process at risk. The paper also analyses the post-war rehabilitation process from a gender perspective, reflecting on the work undertaken by international and local organizations for the promotion of a more egalitarian and less discriminatory society.


  QCP01 La construcció de pau aplicada.
  Autors/es: Cécile Barbeito Thonon – Gema Redondo de la Morena – Núria Tomàs Collantes
  Novembre de 2010


  RESUM: Com argumenten les principals teories que reflexionen sobre la gestió de projectes amb una perspectiva sensible al conflicte i de construcció de pau, una actuació ‘ben intencionada’ dels projectes de desenvolupament i ajuda humanitària no sempre té impactes positius en el context del conflicte.

  En aquest quadern es proposen algunes claus per facilitar l’aplicació d’aquestes teories en el moment de la formulació d’un projecte. A més, recull algunes de les principals iniciatives teòriques i pràctiques que reflexionen sobre com identificar i valorar l’impacte dels projectes en situacions de conflicte armat o tensió i minimitzar aquells que puguin ser negatius.