caenes

Remuntar el 7%. Ciències socials, llibres de text i androcentrisme.

El Temps. Per Moisés Pérez, amb entrevista a Cécile Barbeito.

La perspectiva de gènere als llibres de text catalans de ciències socials (geografia, història i història de l’art) de les principals editorials, té (oh, sorpresa!) un gran marge de millora. Com són els llibres de text que s’utilitzen actualment a l’aula i com podrien ser? En aquest article, Cécile Barbeito, investigadora de l’Escola de Cultura de Pau (ECP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resumeix les conclusions de l’anàlisi dels llibres de text de ciències socials en relació a la perspectiva de gènere i l’androcentrisme imperant. Les dades que s’aporten en aquest article provenen de dos informes del 2013 i del 2017 de l’Escola de Cultura de Pau amb el suport de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau). Molts altres estudis mostren dades similars.

Ver más

Ver también

El silencio total de las armas nunca conquistó África

Con entrevista a Josep Maria Royo, Diario de Levante Mucho camino por recorrer. La heterogénea …