caenes

La educación para la cultura de paz en el contexto europeo.

Marina Caireta, Investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest document és una breu reflexió entorn el context internacional, europeu i espanyol que acompanya l’educació per la pau. El text és extret del document “Educació per la pau i la convivència en el context escolar. Una mirada des de la formació de professorat”, editat en el marc del 1r premi Evens d’Educació per la Pau, atorgat el 2011.

Aquest document és una breu mirada al marc normatiu de les institucions polítiques mundials i europees a favor de l’educació per una cultura de pau. En parlar d’Europa ens hem limitat a la descripció d’aquelles iniciatives que identifiquem com les principals escletxes d’oportunitat per generar impactes d’educació per la pau des d’una mirada compartida entre els diferents estats. Escletxes que permeten justificar la inclusió de l’educació per la pau en el marc escolar, tot i que entenem que algunes d’elles també comporten riscos sobre els que ens mostrem crítiques. També il•lustrem un cas, el que coneixem més directament, el de l’Estat Espanyol, amb exemples del seu desenvolupament en tres Comunitats Autònomes.

Ver también

El día después tras un acuerdo de paz.

Vicenç Fisas, Director de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona. Una …